VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00蜀山
รวมการค้นหา346ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 41 ,ไม่ปลอดภัย 305 。ชื่อไฟล์ “00蜀山” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:5a78f7260efdb835e36bab039898c759
SHA1:d15c22f95f2ceed7b1b7baefa2174d0b153030c4
52185 PDF document 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:192f156ad40799c2b50d428e59af1fd0
SHA1:fa7320799ef72d7967d13b9318c5117bfe074444
174414 CDF V2 Document 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:7bb42b8ad73edaad73565f80162fcd6a
SHA1:4d07f3e7ef97a9614a449c90799a82a5d5f4e262
360448 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
4 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:592bd4adc5e7f92ee0874c0634ddda22
SHA1:a7acca27259cb4745ffe62339ecddec6c1557a3a
125112 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
5 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:417835800670735f6a4dfe5e60896f42
SHA1:db56f02ec5062ccac59185bffb4f63855557b352
386121 Zip archive data 23% (12/51)
6 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:29b2500ee2f62bfd2eebc62437f811d9
SHA1:09b1716c86955a8df867143c0a175cdbd110330e
155005 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:130ae9109fffcba001e21aa0c131fe65
SHA1:4190c8b46a2957867645d7f536f8288e1eb063fe
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:aaba846509afcb689a774cee051944e0
SHA1:00c7d900ee9ba841a4ed860c9c608d9cd3f2d4c2
1716 HTML document text 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:7e3e3be06a72df572c3a0058ec50db6b
SHA1:7d8fa098277cef7b212c1f49d24eef071428c5a4
475219 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:4ff5674bc1262528c0238957ea96a72c
SHA1:d07d9da9089ce2d2c7ff8609caa93a12e8192ad8
188416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
11 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:23c98ec804c2f9d5553156fa4a2ea2e2
SHA1:29bcb7283ffd21437889b11934612c04ee001ea2
126812 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (23/51)
12 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:eefe781b5783f7b6ee31e7e5a63972aa
SHA1:753370f417212c53b3c120e8ebfb036f48b8fbc9
89088 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:e99b9dedd81789d4ea54080f59de9dde
SHA1:eb423912cea320d993c319750ef037b7e27a15c4
16029 HTML document text 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:e473d892302717fa6a0ff4472f3717c6
SHA1:7865185a75cace8c7770ebac5875115830e3a9fa
1176064 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:df1392b32c3fa0b59cd875d352f720d2
SHA1:2b76eb03dee02a3ea5eefd572019d748e2934f58
236262 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
16 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:d0d1f16c94a40001d3dc276b263ffec6
SHA1:1663ee910579c9536f162fa62aa6e476453d37ac
82247 gzip compressed data 3% (2/51)
17 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:bdcaa5932d8120995f149d98c89acd6c
SHA1:8bc18852166d759def27ac5f23597185b094a3a5
12630 gzip compressed data 5% (3/51)
18 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:a9697f1ef9a51f3d63420a16b161e63a
SHA1:26af8c3bf666e31169789c0ac8b5e5010debbc91
1330 gzip compressed data 1% (1/51)
19 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:86bd40f176719c75653f89fed4562c1b
SHA1:5ef149be6896c460ff5093042018d5b12823ce33
1771243 PE32+ executable for MS Windows (console) 9% (5/51)
20 ชื่อไฟล์: 00蜀山
MD5:57d2e6a7f25c8d54f1c07b8b2f83d676
SHA1:b702cd29d99c49acaeb6c8347c169eb7c2c67ceb
74852 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»