VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
รวมการค้นหา354ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 45 ,ไม่ปลอดภัย 309 。ชื่อไฟล์ “00蜘蛛侠” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:529694e5cb94d6c440581252a72a8fb3
SHA1:af575bcc7bb80c4188cd8adf0c0aae12a9fba484
234738 CDF V2 Document 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:7254b303d506ed9ffcb81f4fe0bfd01a
SHA1:e420a8f7b44d37f45e9960a71a9c68d8761685ed
97493 HTML document text 0% (0/51)
3 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:538b63922f21dcf808fcc518bb732840
SHA1:87b85111b90ba7222acc350e94413cb238ee2993
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:3c2ea23d1a8dc425110f9a7b05c9f5f7
SHA1:4fc17e6e283bb07a7a13e3b30948cb1821c47db9
983040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
5 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:2462c9a48eb112ddffd3733f055e2691
SHA1:fbd6b6dde3e19833ddded8fd56326fdd563e7dd2
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:0de7c6c16b2ad44506a39ae913b6b060
SHA1:7961447a466504dd7aa56d3a6d85f48000f495d6
565776 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
7 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:9f73155a36acd79c36cc78e77fe7c744
SHA1:b8fbe5a9c2311afb63443bc16dd51d28228affc3
549887 Zip archive data 9% (5/51)
8 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:73c8049ee05f0c8d307eb8dfaf2ad1f5
SHA1:1d9dfb23f1972911e1e5f44a843de94a770a568a
2585772 Dalvik dex file version 035 5% (3/51)
9 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:46189ca00c66926aae77af7b260ce090
SHA1:ee2e83027ed6c6de84bf56a14f5da6f475293c5e
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
10 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:1a3e65c9479fa32a194e1b1a65da088a
SHA1:f18cb770e480ef5207b02e4ff22c738eb70206c6
495809 ASCII C program text 1% (1/51)
11 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:edc8ffef84476ca041d2d5c93a8d318d
SHA1:c435761e47e772a9f9d98db4e426eb37b760d88f
442717 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
12 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:e87b0aee5dfc3f19866900a57a579f23
SHA1:d54d9840392e2fed1be379282d08703a3aaf9aa4
420982 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
13 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:e333f15603643a56f4eef318a1951878
SHA1:a3aaacde54f60d44ab9b93df3402fd8bc1ee602a
16979 JPEG image data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:ddf76fef173f62e628e768e4f0233b25
SHA1:129e65c198cd2a57fe305fac5354bccb2b9c3069
620544 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
15 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:ccc28506a7c7e1aea993ed145da4c293
SHA1:284219f9f7aa7d581296f5e76678db870924becd
25237 UTF-8 Unicode text 19% (10/51)
16 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:b8ffb25e70fbf17bd76fece0d07efee3
SHA1:789b253a4f92b4ceda928a356e546516d1f5dc53
417321 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
17 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:a4d3b25439637b3633d90e21fc82aeca
SHA1:9c016e166ca1b05d59c75ef92d191875bc3ce5d3
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
18 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:7bd165a8d981e5f0dde6f147ea4eeb0d
SHA1:004515f6141de28588f8284ac6ba0f1fcd9ef689
28583 UTF-8 Unicode text 19% (10/51)
19 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:4c9f48c929072b207b290d15f96b8b85
SHA1:f698231364a06a5752a1766889b9a95b8a84bf8b
177664 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
20 ชื่อไฟล์: 00蜘蛛侠
MD5:1ce1dbb51949ea00870c3f8b279c6bce
SHA1:e2f1025392baa3fb403bdc01397bc755905aebc0
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»