VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
รวมการค้นหา353ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 45 ,ไม่ปลอดภัย 308 。ชื่อไฟล์ “00蝙蝠” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:39c2337ce22fd0c76f2ca3caf444b34a
SHA1:e174aefbf3aab6588ab479c13843b3c13683242f
234616 CDF V2 Document 7% (4/51)
2 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:7d294f9f061a993bfc8aa6ac0dfccf0d
SHA1:2f20fde909c01d3526a31ba908e8a6e4cd17093a
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
3 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:5a191a64220d4c33914b4e5a9768439e
SHA1:bfb56569107db487b3a85545f04fb15f902688fd
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:41fc910a71d3062c72d9ab2b5517a321
SHA1:38e687cd83d5541e37bf8597479aa458a5ddd964
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
5 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:2a61ffe6d1493b71ee0fe4b3b8284797
SHA1:19b4df9ed51544307625df1a5d914d56506794c2
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
6 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:13c9cc0d75ea7ac3fdf276cca71796f5
SHA1:7106fbab891fe8dd7bc407c56d2b602c6822fdc9
109628 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:ac1da5909264f9bc053332352f582e02
SHA1:4eca8487245c38e70b3a1de849adfa7a7c32e46f
94720 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:800b64bfc6ac9f59a8960bf937f3a5c1
SHA1:f6b9d4131bd9a210f796cc29895a706a2ab6f9c1
188416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
9 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:5179dd9141c9834e9ea2ac47111cf893
SHA1:9ce4f7e0f07910ff6fa2128cc9d7e0e11b6ded03
121538 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
10 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:254904e690f11b8d8968fb1242626b0c
SHA1:c5da7e8ae11e50ee4d5a5eb2eb8d165e26ca7f0d
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:ef32669d95a9930d95ed804a010375fc
SHA1:34f34a20c587744c60c243220939e213a5d03875
83442 gzip compressed data 13% (7/51)
12 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:e9d32edc8c671179ffc1f003757d7e17
SHA1:8d5fae700c6f074927fdb14f938f01e34ebb0b1a
226668 ASCII English text 5% (3/51)
13 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:e4a15c519366ae244cf766ab92dc10c5
SHA1:0f8f1cb374c5f260dc4b3cebc297b6bc4212f1a5
103263 gzip compressed data 5% (3/51)
14 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:df33b49d5e8ba8b1d8250f229f5c4699
SHA1:e14e518c106169cde59effcbf59406b43604edf9
14213 HTML document text 21% (11/51)
15 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:d182595af6ef59bc010b471a366355dd
SHA1:da6070687cef04176a009448f87812825d2cd5bc
218392 UTF-8 Unicode English text 3% (2/51)
16 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:be66f38d6e7ba69576fed515b8f1be4a
SHA1:231e1d9ed194a56298f6f08299e0c038c2b569f6
7688704 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
17 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:aa03455941ea5fa6be95bc571f24217c
SHA1:263cf9683a62386ae7df0634a0d8383e2a050639
304 HTML document text 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:883c4847219d42a7c0790c26c417860f
SHA1:bdc7cfe01598233879d03b041aede728b4a4d2e4
216464 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
19 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:592c06e714a225d9c422e5a515e46836
SHA1:de2db111012bfee55fcb79f6d3f4dc422d38bdd3
525680 Dalvik dex file version 035 5% (3/51)
20 ชื่อไฟล์: 00蝙蝠
MD5:28b0f59debf8e10f4a037070bf1adf65
SHA1:3871f5d1a2dfab43365432e8a91dfb2e2acb887b
204800 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»