VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
รวมการค้นหา92ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 20 ,ไม่ปลอดภัย 72 。ชื่อไฟล์ “00裸婚时代” 78% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:0b7ba90d207971b8e199ed197d10e33e
SHA1:42ed7ff3a197ea3f7594078b9e5436bb7c61cb91
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
2 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:ec1ce74d3d247ebc10f4d7eff8b78a8b
SHA1:00e56259646f87c2cbb84b46c978818355861e97
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
3 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:e6cc411fa7ee26cb23984e25572c70d5
SHA1:193771e1378e1885cb83bc0594267b63a7bc818a
110812 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
4 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:e160c5b5b4b9e710e47cf39591050732
SHA1:0d8a2177cc11ea732fcd0d17dff537a5273f3648
916 XML document text 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:d940988d2f994db81b409b66fecc21d0
SHA1:f081bfb81d6133fc54308e3605b0f7e93ec5e346
15921 ASCII C++ program text 9% (5/51)
6 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:ff91c31e9b3738e42e77f712df32f6d5
SHA1:0a684f2e55bd4df1bc09643ebc3ade1793e890b6
1704402 gzip compressed data 1% (1/51)
7 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:fea5673e5830740707fe9a332f6e426f
SHA1:33ddb8224730bcd66085f898961eb10ef7af39ba
3211264 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
8 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:fdc37723060be32e63e36d884524ccdd
SHA1:a19c42df14bee6732ccf4e82bfd1dc574fa7a769
83581 gzip compressed data 3% (2/51)
9 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:f398f4e0e387feb7bb883592cbd5be60
SHA1:1ca1a7f2ae90c892e7ddd334925d82f730be28aa
371765 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (12/51)
10 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:df0f01a8cb72b5cf00290550c64972f0
SHA1:8917b0778db85d1ac8a78d3a556ae56eb19fe537
1081344 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (console) Mono/.Net assembly 19% (10/51)
11 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:b7ed7c586215510ecf6c42e84efec978
SHA1:ecfb6e4bf3e90c343ac75c63930fcdb0937aa70b
1067671 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
12 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:8d3b6160aaa5ea4c8830965debe95fbc
SHA1:5bd1e4f7c6a3a5e01fb8971bd22c47166aa24d31
4804234 Zip archive data 5% (3/51)
13 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:61b649430ec5fa655f125415ce2041d1
SHA1:b4dfdf76425b700fc8d54b82ae27a5fbaaff1196
14884 JPEG image data 0% (0/51)
14 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:37d004e28f6cf832e4c0071ef4d24e00
SHA1:666794e61a60e3ea2d40626502f3230c376768c9
420132 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
15 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:0ce71049ad7c8df224f41a7edb225d8b
SHA1:065ab236203bac7d23f6f9f555a72adfec7964d6
138524 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
16 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:948aa58f1799a2a1f3a9181516b93226
SHA1:313f7c0634b8ed4bc8e626e44c7ed1ff90dca51a
278768 Dalvik dex file version 035 13% (7/51)
17 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:7a1a8b101a0761ebdd98e8b10baecaab
SHA1:ebe0877cfc9357305bc6ac845fd0d50d93fe2518
408771 Zip archive data 3% (2/51)
18 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:5413a3a787e56371f1290103eb28ed4c
SHA1:ef7e85a824f74cc670be31e8c8a5ff71ba251f4f
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
19 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:2ff5498a896a0d5fe73a3a733cd8f678
SHA1:7dafef7c6c807cf70a6dc5d88e5227b19bfbf304
107793 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
20 ชื่อไฟล์: 00裸婚时代
MD5:0aefabaa485fdb4d0f523eab3dfe5ed4
SHA1:635cf877a9bd44087033f86856605294f343f896
339327 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
   1 2 3 4 5  Next»