VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00西厢记
รวมการค้นหา247ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 39 ,ไม่ปลอดภัย 208 。ชื่อไฟล์ “00西厢记” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:2b3388ef9bdd0d58608c31d5f4e24f1c
SHA1:3b7e7ba143173e34f9eb71589e8f6ab918cd6166
143549 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
2 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:14caf85c1a0176e50a81ab238defd7ec
SHA1:9c5411c17635f2a84606fb4cbac146c298e7ad0d
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
3 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:ae79bc65aeb35714d5291292c5b6cff3
SHA1:03a96366920f170c840f61a4e9a9bff82b210192
49202 PDF document 1% (1/51)
4 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:821d9fa1002766ff66adfbcbe9f595fd
SHA1:b311e41fbda199658ed0c14d1118675089fd0241
905200 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
5 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:52fec33fd428447e453cbebcd9312dbe
SHA1:660c76e403e011370209f814a1778d6346a5a53d
5888 Dalvik dex file version 035 13% (7/51)
6 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:ef704f91d0cc0192c6748b40c6a51a52
SHA1:397d2f0ce5108d7c939f4719095de5adb4158867
51712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (20/51)
7 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:e9fe0c5afc66f611f26cd70ca35613d0
SHA1:627efab1ebaefc8843441d32c83e3ad2e714b13d
1112165 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
8 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:e4c4c6d6d83b55ff86ff22b6ae67d872
SHA1:c0a923e1492bf72b4972c8638fc3dbfca158cbc2
15085 gzip compressed data 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:df5594df12e7cb2012453e15a69576a2
SHA1:8f4039f3de563d7b362a4c0bfdf9c2d0c5a2742e
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:f4683105512b629633496cf00a57320e
SHA1:386706b0d758bbe3c8fe3f08e63b45b14ffa9514
2400256 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
11 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:ee5c9c14a9d37cc7998238882576b26b
SHA1:da75220a023639fa16fb37efdb8e26004f2b65ed
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
12 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:eec8c10d8d94b1b183cdea68c80ba337
SHA1:65034f9cb5475e103ffef7b70cbb64d1d3fc4e7f
37174 PDF document 4% (2/50)
13 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:d9d8bfafdc7c335c4fefcf54c7f9b4df
SHA1:ecc15b1d1315098ed28b526b1bacadd34e0b2091
959 UTF-8 Unicode (with BOM) text 4% (2/50)
14 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:ba1ad5c631301b35f2d56d14dced54e4
SHA1:b503134b0058ca9f1efe86c362df86517e642c36
8704 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 22% (11/50)
15 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:9c558246e44f588b1036f7d5dcd3ac24
SHA1:22aa920ad58046899b260acae5f2092b59628b2a
2332479 ASCII text 0% (0/50)
16 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:7ce5aa55373157854b8af6a6bd91213d
SHA1:0d274fef7c47de81d33dc09f4103d49bff2d5b1f
2016 Zip archive data 2% (1/50)
17 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:5f66657492014d3057c1a29a7e6703e8
SHA1:e936b30b91fec0c259417a0c3f9be9082f31c344
86016 PE32 executable for MS Windows (DLL) (console) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 26% (13/50)
18 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:417d742be75f4e46ae035607f0d4753e
SHA1:d7cddf9ea5bd677ace0a026208e5e1738105b496
25458 exported SGML document text 0% (0/50)
19 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:20fc9625807d49e3c776f046af50404c
SHA1:52d4bbcd82639353fb1f19e842cc1157d3aa821a
44960 JPEG image data 0% (0/50)
20 ชื่อไฟล์: 00西厢记
MD5:e1059750d461ae11004bdce0ad4c2ba1
SHA1:c2e4018bf5ca67e18d9f4993ba9dfb57583ca179
1817464 gzip compressed data 4% (2/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13  Next»