VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
รวมการค้นหา246ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 42 ,ไม่ปลอดภัย 204 。ชื่อไฟล์ “00超人钢铁之躯” 82% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:6f8ad06a73f3c1df7a0da5cc3dc67731
SHA1:00589ec1bdbb11aae352e7cf2a5f7a4e3ca72088
2694080 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
2 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:610aa2c5dd62da5c1d85368ab37191bf
SHA1:4c65e070513c50e5d8809a57213b3900f5190dd5
81332 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
3 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:506a43eab45b4489d0539684bd103c93
SHA1:660f4009aa4e29d36fa8e498a74801f2cb3f9985
78275 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/50)
4 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:3f06fd26579e71b89958a65f61bcb31a
SHA1:c423ea6c38d3d4fae67567710cb805571d14dc88
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (16/50)
5 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:2acacbf979ab96df7929ea9a5fba1b63
SHA1:323cbb4763362b0c7b0d319276a7e162a86fc8c2
143360 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
6 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:170ccdf1add5f2cb8c7cc8fe05a4c381
SHA1:ca980511b018d1ca10148102a0e1969e99b810a9
830216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
7 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:036bd7b0d97642aa14c30f8897792f04
SHA1:06c8b00c783dff8aa28b3c529090a6862026811a
86523 gzip compressed data 2% (1/50)
8 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:ec1c26c0f21bf7b1e6c031de33075df1
SHA1:c9faa2ae93d639abd3a554772de6c0d6577981f2
1624210 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 6% (3/50)
9 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:df49e604838b56e93d5ff44e5a3e3ec2
SHA1:15a538eec75526b1f0d485140ae9f5246e6a397f
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
10 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:d92c24e304bbbd4d9fdc0e41e4b1db48
SHA1:c9bd8eebcf493b87c8f5c2671fe6043773da6ff5
2075868 MS-DOS executable 14% (7/50)
11 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:d318b7568dca864cac264c824b099964
SHA1:ed102718daaa8688596d3b8fbe00e57d2b529dbf
573796 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 46% (23/50)
12 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:cd278e364fc99a64ac46c9968be05493
SHA1:ba4727ed4c4fc6b598e832919c07b696196b2e70
2430326 PE32+ executable for MS Windows (console) 12% (6/50)
13 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:8b7076d6a38431da3061645de26b60bf
SHA1:390cfc82c73ce33b6b575ec78a0ab77cc19f7594
46083 PDF document 4% (2/50)
14 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:4f5d04273fe9b281e227f6bea3128b89
SHA1:a1670fc8802fff3f3b378f5efb4e624fd59dbadd
670606 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/50)
15 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:093702b0b4c3a464ff1ff5dcf8bb9b3a
SHA1:152a527a447ad6568ea265f333f633e44d02f2cb
24960 UTF-8 Unicode text 20% (10/50)
16 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:c62ada20786c139ae6a275205f32623c
SHA1:13e7641e898fd59058fdbd270c7fb68e08231b2c
555295 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (16/50)
17 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:bf8abd44e5e25c203fea674715135e70
SHA1:e3dab646d199ab0e0f110cd89ae9762ac33c1b2d
53267 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 28% (14/50)
18 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:b976ef519a8bcbbeefbeb9b85e6f8b85
SHA1:2526d1f7f1f65fc236f3fc860a30cf3a7c6b3b50
264393 HTML document text 24% (12/50)
19 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:adbfbd7897ce8c154411305a4ebe631f
SHA1:9f0142001bc095aeef0eff301c9a02996f28cdbc
5589 DBase 3 data file (1588438658 records) 0% (0/50)
20 ชื่อไฟล์: 00超人钢铁之躯
MD5:a81bc9325e39f09f6a1e391d178244ab
SHA1:03d2b00f0163dafcef465f9567eedb46c4518850
122880 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01