VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00蹉跎
รวมการค้นหา233ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 37 ,ไม่ปลอดภัย 196 。ชื่อไฟล์ “00蹉跎” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:10b5712d27a7ee9cec47a55678a3e12d
SHA1:365e9269db9a7eb1a857abd90c6dbe83ea699427
169984 PE32+ executable for MS Windows (console) Mono/.Net assembly 0% (0/50)
2 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:f0365637b28cea94fc2b92e3fd82f817
SHA1:afcf1736f4a7ca359ed4d03e3e25c7e2a40a1045
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
3 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:ea068e0c5bb6bc9fbe821eb514273dd4
SHA1:aa3e1d4e1c098c8e8d0535c78f7fd60bde0baff7
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
4 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:e3b8e50df562c708f59b66a65924d1c1
SHA1:a9a8b62f9f257605e895459491ab1b71e05b5492
4578344 Zip archive data 6% (3/50)
5 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:dd53d85ded15f0b09eb176beb6a14187
SHA1:40c737768714aa3dc87558208356d8df8b9c5660
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
6 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:d72003e3bdc3ab54a35eec9a5fefeda2
SHA1:75a29ae7d090b25a743d3a79d0ad57144c3fbe65
420671 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 20% (10/50)
7 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:d14c2aeb7ed1bc77b2ac0bb67abb4d8a
SHA1:8b0b1851450f9233d10cf09e79830a94fdebf3e7
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
8 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:c024c9617a8c992433d18713ac8b1f45
SHA1:e48c66cb89eaf313ad7ea6d86836a90ec1eaa001
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (19/50)
9 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:3adcbac6e63a931f4a4397c36236ddee
SHA1:729172c96839aab39db750db2498fdb49d1b2796
105772 Zip archive data 10% (5/50)
10 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:cacfe0187adb6aa4e234aee2a47d95a2
SHA1:fcd2e7feeda338d23a6bd0365ded0475d93041f2
45468 PDF document 2% (1/50)
11 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:c42fe5acc2a8d5ffbe9e325901e90398
SHA1:f94d7fcd1b9966ab8b94a7ab43ee00a6728fbd92
105942 data 6% (3/50)
12 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:b7a6a7faeaafc70cb95fdd30169d71ee
SHA1:5381601b6773f203f03084421d388db102ca833d
893952 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
13 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:b1c526f3a08e95c68b6f74a10dbae25a
SHA1:eabbcfbd584d06297f826cb8e9161af340fe9427
74518 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 28% (14/50)
14 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:abd15a307a8a9f59ad1c1c9ab7e51940
SHA1:fbaea6de0e485219f150686794ee96d503755cf3
126976 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
15 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:a5d1b35d171188d44b3dce73a2423e18
SHA1:270c11c13b5a0caf8e2d4b198bdc0e386e3152a7
310904 HTML document text 22% (11/50)
16 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:9e8324078318b2d3ea837f4857f39590
SHA1:5396cfbd8e07d810c6f6ed03790836ea4948a697
518656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 4% (2/50)
17 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:91702b05b6484125d6c431d409559745
SHA1:9e9d6489a8dc11ba3e3240e72a031251b49833ca
3064048 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
18 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:4bafafd244d36f20ad07c6a54821aeee
SHA1:26a3761d38b661bfc4fab7973356918b732cc19c
794112 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/50)
19 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:95c7a7ac8eabbe58ca1d6b63c61683cd
SHA1:a70647cfa035b620054e305e82ed9b98322906b6
85473 HTML document text 22% (11/50)
20 ชื่อไฟล์: 00蹉跎
MD5:850bd091afe93292dfe11ac0b447d410
SHA1:b142d55e416137168d097fef4b3636fc2ff91a33
3258776 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 42% (21/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01