VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
รวมการค้นหา344ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 44 ,ไม่ปลอดภัย 300 。ชื่อไฟล์ “00钢铁是怎样炼成的” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:7ede6b6b0c1781898f1ddf3873904b9f
SHA1:a2e34db7e418028d3f0b469383026a2243834f00
380928 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
2 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:5ae700c1dffb00cef492844a4db6cd69
SHA1:bed8e439f28a1a0d3876366cbd76a43cdccf60fa
6176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
3 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:42d845b5c4e6e30adee696e23cc2c5d1
SHA1:8e5960a3e7643a07518ede86000e2bef21944465
126483 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
4 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:2b0176e040e39f92a7b6e879c5491e45
SHA1:035f14ed919c485766200e1ac3c6df204b2b0ab3
1663120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
5 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:148be706b494d01e530482782518887f
SHA1:354766d90e3046185a049a34dd0089c2d9d307ef
6888729 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
6 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:ae05ce1870f5642d5293b066f88764e6
SHA1:bcc56b22eae1e7de94d8379135e32eb719ff00e0
910336 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 9% (5/51)
7 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:81d018f1f37b9c0f91ac6960fb71c937
SHA1:c00233984b531ec4174f0d4b3dcaa842a81bc064
339968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
8 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:529cd26f2f6d1377c532a4a16e349245
SHA1:95a3f481b4cdbc645152de225be351b47c4e175f
425580 RAR archive data 1% (1/51)
9 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:26dd65791b43b97fa15804f4144881cb
SHA1:dd6fea35fef5d57889ac47102a071043bef6ec81
232656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 21% (11/51)
10 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:ef6600eebcdb4f33aa285ab7251b0157
SHA1:ee48a4d07d2d6d84bb81ebcaa4f727fce05b8709
40110 data 1% (1/51)
11 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:ea07177c858eba494df23e877d38ba1e
SHA1:fef8da5424926514bc3a6fb434da910c432e3a61
340416 HTML document text 21% (11/51)
12 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:e4cae1b8981b32430622fbf491c50953
SHA1:c61af99601fc072058c5c7a219364246d273cfe0
2060121 gzip compressed data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:df5dfd8e8f34f389de9fa40f5264934e
SHA1:0b7d311fe6cb25953884b3e144336fe208d0d9a2
32378 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
14 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:d2186b937c8ff48c0a8c8a2d7bcf5322
SHA1:de7431211b39e43b500cfb1aed469689ce62b94c
905216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
15 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:bf3b2355ed1b80d283643bee317cc263
SHA1:0319ec2eb89109827e548316e24aea5aa6ad6758
1015808 Zip archive data 0% (0/51)
16 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:aae1cdbf1d64d8fae0d94f1e363ce840
SHA1:8199599baca5471606eff56c99ae0f19bc88d2d8
223232 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
17 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:8a0eb606df3e90eac5006a35f464da1f
SHA1:4d086e5f35c632b271487c19929e2378eba2b1d5
109377 HTML document text 9% (5/51)
18 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:5b3572c14b57df5040147f51c5650eca
SHA1:346daa5f8158c9e95193c91efe1df599162ab511
2039947 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
19 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:2a6be7ed7663d2e822ccf019ccab2cce
SHA1:c28ca303e028f07a1d1c2690ddaa818ccbc8d740
2193501 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00钢铁是怎样炼成的
MD5:9c43b09ee61416b0b50f9b0adc792a93
SHA1:0bc7fa48d9bffb67f7325b5459b42cbc506b5d6b
743424 PE32 executable for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»