VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00降世神通
รวมการค้นหา293ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 36 ,ไม่ปลอดภัย 257 。ชื่อไฟล์ “00降世神通” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:c4d19555f4f4401bf76f6c36b7d0377a
SHA1:ae7872d14e67a2ba20924e728994dc5e2afc3794
104111 data 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:9b0f2e8fa26d077b4b7a68ac935abf70
SHA1:8cd107bdb64c061d2ab62833abd1cbb5847b2e07
44175 PDF document 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:6f6cf9cd1d057f9a2a1247cec1facd80
SHA1:b290758b70ab33fd207e57aad2c1a926ec40f560
559904 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
4 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:45f12e1eb02138823e18acbc1e0b74f2
SHA1:4ebdf9b0acdd5664ac789884ad2df06397a4b496
19036 ASCII C program text 0% (0/51)
5 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:1af48d5ca05e5d16aee5ea64e4b5fa78
SHA1:be75d4f51cb57891cff19ca4a2c821384655463a
2704448 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 25% (13/51)
6 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:12fdbbc6f06ebb5ecea0875ffbe05d15
SHA1:2afcba2264fd24003e84e3faacfe3691ebed7778
510989 ASCII C program text 1% (1/51)
7 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:da96aacb3bae6095db3c82c5850db13b
SHA1:1aa2a28394ff08544e5279083aec2e8f422356c4
728581 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
8 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:cbc9bf109a7d045e1967db8402044bec
SHA1:a652b0254557b03231dadd1f17545ab57d8f4ae4
2320 MS Windows shortcut 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:bc35d7545775908dcfe899977f523c12
SHA1:f466b5d54217d20ddfe07c04dc1a70dfdeb5447d
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
10 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:ab2a9490193b12380af1fbe8fde5fc02
SHA1:4437b5d45c927da3ccf747ed678b0cc88edcbf81
156494 RAR archive data 1% (1/51)
11 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:9a72d9389328d676eb7ae73e108b5e9f
SHA1:89165b170fdd58485239a41da84f237362033fcc
196541 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:864888271b20ac04eed01c1873a5f347
SHA1:092dcd42b9f53976bb579e611cf19695f95b8aaa
51712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
13 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:60afe04fd7bbc303d18460c73e167ad1
SHA1:f96fe6e1a09d62e0d70a2166269e62ba3d9f8e86
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
14 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:3c03a1f173b06104ea7338e8dccce847
SHA1:47d130adb54c4aa622b3615a35d0a309afe58845
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
15 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:17ee5eceeb64c401980a14b8832d03ba
SHA1:eaf7603ee1de340431f81c8450500b5df40d0d47
104631 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
16 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:7e1fdaec88c56f53fe870c7dd7cd7280
SHA1:2235bb4200da9c4c5f240fe82ee6d70fe0c711d1
1177095 Zip archive data 13% (7/51)
17 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:5ce470de74abb48ce4d63de20c4ef2f9
SHA1:75811d1a65cb141bfe82d543f3769cec7d181e1f
45203 PDF document 1% (1/51)
18 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:397dfef89af6edb743ed178e055897ad
SHA1:3cc13ee88e17e2c21cc7c6116df10466231e1ec3
4675723 Zip archive data 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:158d6f0d37b066bd8527adc3751dd939
SHA1:1267077512da99a090c2405020e2d5ec20a73c52
667164 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (15/50)
20 ชื่อไฟล์: 00降世神通
MD5:f2a9b7e4ef74f2a9f31fd5cc619a751e
SHA1:65e3b6bfc506e805db3ce9c715fbb89e1b7294dc
674408 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (GUI) Mono/.Net assembly 2% (1/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»