VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
รวมการค้นหา347ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 45 ,ไม่ปลอดภัย 302 。ชื่อไฟล์ “00黎明之剑” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:bcdb2090d498f9de822b0a7118e3c424
SHA1:51b510a65b8e1a9ad2d7cb4d736794e90170d2e0
5321280 PE32+ executable for MS Windows (console) 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:742f3a117fbb289d7e44d3ab95808fa9
SHA1:0f5e0585f551c7d390ea177b6a85d181cabf1f2e
565776 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
3 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:54a1a99ff0d4b1f9bee66bb402ec3447
SHA1:875cc08fc7a4018fadcb0e7fa06341f5952ff007
831565 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:3d53820b65f910bb981d7957cf1d050f
SHA1:888e19aa9a65fbec997f60a50fb97c7fb5fea9c8
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
5 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:2583f3058b8291963d25f60ab3e34b1b
SHA1:ed922bc357f5e0aec631c37de8b52ae2920af423
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
6 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:0ee9d5611abf2e3151f60dfca8a68b06
SHA1:4a364c684b6d746feb7ba4cea08607d22b0db51c
133044 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:a1b38e5a48db4569b56a3cc4871904b3
SHA1:624640a4b7cf0750e44b54435c0c018d321553d3
450048 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
8 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:76222ce1f6abd4eed76848c5abdbf1a8
SHA1:9396760470f23b9b6c722e9dbc306bc0fc10bb59
339968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
9 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:4855c17c4809b4540c020e6dead0e23a
SHA1:06db69e2783293f1b75cad4fa6c8ea8ee2d51636
118017 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
10 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:1c9258f02b22f5553357633250b08ce6
SHA1:8e344df749fa91e6c2bec50f6636caee716240a9
109568 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
11 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:ee0b7a89e908c9d5d5a43625db7c6db0
SHA1:b870b83456f8d3aa82c52a02cfb30d58890ea1a2
1088383 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:e8c4c5282831f9f279e0cacfc15fc12d
SHA1:9affd5b637b900d2e539072f45c7d24fe7b195d7
1890657 Zip archive data 11% (6/51)
13 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:e37872f3ac1980610405df1967cfb434
SHA1:39db4af2c3308f517df0cbf735d3e59dbaf1f971
737344 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
14 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:de37b94ab72a687fb8b647cbe60d32f6
SHA1:9c9ec896d0f634561255d89194220f85ae40a511
843 compiled Java class data 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:cde4f6bd371dbc8f90e2d6835c6d2a61
SHA1:04bac0cbb94fdfb85edc2d0aaa6beb7951526793
15910 gzip compressed data 1% (1/51)
16 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:ba394a58376fc249ca807c8837428fe3
SHA1:3f0bb6a3003df0b2e30fa94224d9d03a5905ec4f
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
17 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:a5e811f794116c3fb1d05dca3abc03f2
SHA1:97e130255d1076d36346a5dd9db56bfe00c07e14
692736 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
18 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:7de07bad436641649ff5ba34c67fb6d6
SHA1:2e6fea78a71e6041436dda6f93771de2bb346bb8
204288 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
19 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:4f05279ceaa448afa5f3cf0c8fbab961
SHA1:551eafdc93fe18716db8e8fbe91600ec1af12bf6
421376 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (14/51)
20 ชื่อไฟล์: 00黎明之剑
MD5:1f2f44eb0efde632c346d36c1cc5c424
SHA1:5cdfa6e372dba54d1a97d5641b7e37c6f14f5e5b
73513 UTF-8 Unicode C program text 21% (11/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»