VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:029b23cf7743b716f9669a3efa0ed1c1
SHA1:47532de9680012ccc4e1e7a79e441f46fea9de6c
411596 application/x-dosexec 53% (26/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 TCP服务端.exe application/x-dosexec 2020-04-07 03:00:06
2 IPOP3.71.EXE application/x-dosexec 2020-04-07 02:59:35
3 15_BigPic.png image/jpeg 2020-04-07 02:58:34
4 0055673f61b6fd8f94cab774753f1bf1 text/html 2020-04-07 02:58:31
5 HashCalc_U.exe application/x-dosexec 2020-04-07 02:58:28
6 ***eb0cab00880 text/html 2020-04-07 02:58:21
7 004b684d9b135c1bfbec77b8e6ce6cee text/html 2020-04-07 02:58:11
8 forum_5e8bc607218a1_ApolloCT.zip application/zip 2020-04-07 02:58:03
9 0049b6af0e56a70e0da6d72db92631e2 text/html 2020-04-07 02:58:01
10 0047beeeb90d2b63a1dd1e372bc20999 application/x-dosexec 2020-04-07 02:57:41