VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: 034.vir
รวมการค้นหา18ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 17 。ชื่อไฟล์ “034.vir” 94% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:14f5c0b3005fa84eb13719139abf0deb
SHA1:eddf56513216246bcd3ea33a48405c3c00dca287
163840 application/x-dosexec 7% (3/39)
2 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:1b9bd9bddb0ed9acd67c06748015a3a6
SHA1:953fd9af927704f68d57ad6601812bb7a45a4e83
477184 application/x-dosexec 69% (27/39)
3 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:6f4f4771d0f818976a250fc6b4a7d4ec
SHA1:910e30c3df6899de04410834e7509a0744cec7de
1509888 application/x-dosexec 2% (1/39)
4 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:6f4f4771d0f818976a250fc6b4a7d4ec
SHA1:910e30c3df6899de04410834e7509a0744cec7de
1509888 application/x-dosexec 2% (1/39)
5 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:f696bfb331dc920baed9544af6bb387f
SHA1:1a12c5124f2576675bf89aa47a5f21cad797bbae
154128 application/x-dosexec 10% (4/39)
6 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:0c4732d3a8e7fb62abbbd18a462149d0
SHA1:3adead8a96e77c4913c3eb233f7db8f1c2e47fa1
51492 application/x-dosexec 89% (35/39)
7 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:061b98f3b817b2ef43643f6b874e8f80
SHA1:01b9b42490cf2ba40521fd9e00f17a4bb3065327
54272 application/x-dosexec 74% (29/39)
8 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:6b1235cabd6d4148e096d750ff6cb130
SHA1:09d917dffd5df3c183b9e6af65c798eed5dffe1c
699115 application/x-dosexec 61% (24/39)
9 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:2be19dd28473f4e5044cf9d0b1a485c0
SHA1:a339424b4cdc3bcdfadeb0e4920b895da0871caf
71305 application/x-dosexec 92% (36/39)
10 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:a12ee546df5239eda049882ac1ca9c40
SHA1:3e41189bdc5db750aa76ed21a0581060e9b7b717
27648 application/x-dosexec 82% (32/39)
11 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:a47f84268f0a0f1ba2f6a2a347511b6e
SHA1:2dcc845428a5ced397ceebbc22fa1155c6568e6b
153088 application/x-dosexec 5% (2/39)
12 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:f3e6f4bab5d17022296b69a1c05858e5
SHA1:5585a01352d3a9efbe8c62982173920732d872f1
385992 application/x-dosexec 25% (10/39)
13 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:0bddcbae8f06de10fca232b45e2c74a0
SHA1:6700c96b66c6229bcbe3a138276235fa6ec28a2c
38212 application/x-dosexec 74% (29/39)
14 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:0b9c2be1e42a37abdfa08d5a3c772801
SHA1:22f7d8a0ee83eeaa5b1ec79766f715ba67436bad
95402 application/x-dosexec 69% (27/39)
15 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:ceacbbfcef4994a47b1400f55994de52
SHA1:53f8e39884a282707e87eac59acd0862a738ccc4
25600 application/x-dosexec 0% (0/39)
16 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:0f49f67a3fc88130ba3257c2f7c300d1
SHA1:498631dffa5bd7401bed773238d918b9b291b463
585728 application/x-dosexec 70% (26/37)
17 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:0dc71312db7aa790e72ff4545b1fcac1
SHA1:ac44b77d3ef933337b6486fcb8e12b9477acc96e
159744 application/x-dosexec 45% (17/37)
18 ชื่อไฟล์: 034.vir
MD5:0c22ed9c017b6e96941c942cc31a7771
SHA1:41db22d9065813d3cac1ad65666b2fa85a43bb86
438272 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 61% (22/36)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 VMProtectSDK32.dll application/x-dosexec 2020-01-27 01:58:23
2 c0ce2bac08452c70bfacc9cf0c63bf2e text/html 2020-01-27 01:58:21
3 c0cdc1ed90a5a998c01d2e6ba7a3d210 text/html 2020-01-27 01:58:11
4 c0cd4cd5622ed9afa8d56408d1baf749 application/x-executable 2020-01-27 01:57:41
5 c0ccec3a4d69b93045f5eec6c64a2056 application/x-dosexec 2020-01-27 01:57:31
6 c0ccd59f362908a66ac8cbb6c5ea40fd application/x-dosexec 2020-01-27 01:57:21
7 c0cb00fd8c***dd44043c30 application/x-dosexec 2020-01-27 01:57:11
8 c0caea6eef6333813d***a38b5 application/x-dosexec 2020-01-27 01:57:01
9 c0cae***b72858e6df0f application/x-dosexec 2020-01-27 01:56:41
10 c0ca8a701cef108***af2c7 application/x-dosexec 2020-01-27 01:56:31

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号