VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 04e9f3b531b3a0f16f39ac7d7adbb966
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “04e9f3b531b3a0f16f39ac7d7adbb966” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 04e9f3b531b3a0f16f39ac7d7adbb966
MD5:04e9f3b531b3a0f16f39ac7d7adbb966
SHA1:24c0ecb5188f062440cda62b250633fc250b02ea
1568541 application/x-dosexec 42% (21/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 110750d3143f8d01f88625d4d1cedd42 application/octet-stream 2020-07-03 14:01:11
2 1104a53272c6c70e4b***b04c10 application/octet-stream 2020-07-03 14:00:11
3 1104793f6ec68a9e849***cd text/plain 2020-07-03 14:00:01
4 11019c9f174080fb8c28cf6a15bd560a application/octet-stream 2020-07-03 13:59:31
5 1100e303c2d185d80595d7c4bd7dcddc application/octet-stream 2020-07-03 13:59:21
6 10fd74a7cb3651ccb408ef5b78be5606 text/html 2020-07-03 13:59:11
7 10fd6f6789d9797b5a3c2ea1287a3d98 application/x-executable 2020-07-03 13:59:01
8 ***daa7ee***e9fa6 application/x-dosexec 2020-07-03 13:58:31
9 10fa02ff5ac8b***d91278bd text/html 2020-07-03 13:58:21
10 6.exe application/x-dosexec 2020-07-03 13:58:18