VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:04fee250f8a210938db28643590ff141
SHA1:cb1a81869cfb072b28adfb1aff3cb6fc83f838d0
133438 text/html 2% (1/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0dfc9a55ac9387f1e52c4fc27b7c4e4e text/html 2020-07-03 12:01:01
2 0df8ce61c61ade2f93b***f10e8 application/vnd.ms-excel 2020-07-03 12:00:21
3 dps430.exe application/x-dosexec 2020-07-03 12:00:18
4 0df74d5980c3e***b962050f application/xml 2020-07-03 12:00:11
5 0df59***c***e836 application/octet-stream 2020-07-03 12:00:01
6 steam_api64.dll application/x-dosexec 2020-07-03 11:59:35
7 0df43fbecdeb1295f73ebbedb1eead47 text/html 2020-07-03 11:59:32
8 0def76c3***f34c0bdbd32 text/html 2020-07-03 11:59:22
9 0dedfb***e9087a5e1f29a7c03 text/html 2020-07-03 11:59:12
10 0deddfdf***bf5e application/octet-stream 2020-07-03 11:59:02