VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0a95c5b1210c3088b870bec9793d8f60
SHA1:ed20d1b196c23c91044a83e8a1d96d73b3486bf1
1340008 application/x-dosexec 28% (14/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ***e3b2bc1738d0d7ea2c55d75 text/plain 2020-06-04 21:00:02
2 81f327***8819cfd1f38 application/zip 2020-06-04 20:59:32
3 ***c4544c6e0c1dbdb0db10 application/x-dosexec 2020-06-04 20:59:12
4 81ed4a3f6c***d48ac5551ede7 application/x-dosexec 2020-06-04 20:59:02
5 81e8f0d329c6089ad4b670888f227689 application/octet-stream 2020-06-04 20:58:32
6 81e***a***b4589d application/java-archive 2020-06-04 20:58:22
7 81e53d3b***ea69f78da5c6ef60 application/x-dosexec 2020-06-04 20:58:12
8 81e3ab1d2e5e2143f2ded0fa5fea46e9 text/html 2020-06-04 20:58:02
9 ***6bd1fbef application/x-dosexec 2020-06-04 20:57:32
10 81e2444332b38cebfd62e4c3ad3b36e2 application/x-dosexec 2020-06-04 20:57:22