VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0af2afeccfdbfa203f22ef957b10a2f6
SHA1:cdf84b0349239346a7384d1499704f611a6972da
78275 application/x-dosexec 40% (20/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 cfe86f1f5658e179***359 application/octet-stream 2020-06-07 02:01:21
2 cfe7***b28 application/octet-stream 2020-06-07 02:00:31
3 cfe***a04cfd7631e3fba9c82 application/x-dosexec 2020-06-07 02:00:21
4 cfe3965f12a6ca642ba4ded86f5e6eb9 application/x-dosexec 2020-06-07 02:00:11
5 cfe***ec6e816771f1674481e application/x-dosexec 2020-06-07 02:00:01
6 cfe***a0af8c***1 text/x-msdos-batch 2020-06-07 01:59:32
7 cfdbc2756b9412d1f22c09286ca2798b application/x-dosexec 2020-06-07 01:59:22
8 cfdb4f7d692b6c62a4cd6ea2827fb992 application/x-dosexec 2020-06-07 01:59:12
9 punes.exe application/x-dosexec 2020-06-07 01:59:09
10 cfda6a0e380a5de1431b***f8 application/octet-stream 2020-06-07 01:59:02