VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0af52c054ddaff7864e44c34f30394ef
SHA1:e93ce60644f7bcfb5dd5c0cbbe3cbe630b0797e6
1751040 application/x-dosexec 42% (21/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 cccefb1fc21b9***64a0a29 application/x-dosexec 2020-06-07 00:00:31
2 cccec***a1e22452ed96547e2 application/x-dosexec 2020-06-07 00:00:21
3 cccd7b0ff1b5ffc53a21a8eeb7189637 application/x-dosexec 2020-06-07 00:00:11
4 cccc1ed2386bcbf94c8f0c9b58334c58 application/java-archive 2020-06-07 00:00:01
5 cccae***e69d0ab75b11744a36 application/x-dosexec 2020-06-06 23:59:31
6 ccc44601f7b1***f8a0a89d2 application/x-gzip 2020-06-06 23:59:21
7 ccc3dd89f8a39bc0d0b9ba28d59d3e0e application/octet-stream 2020-06-06 23:59:11
8 ccc***6a6d11432a616d text/html 2020-06-06 23:59:01
9 ccc147f9a03244ea25d2e98dbdbc12e0 application/x-dosexec 2020-06-06 23:58:31
10 ccc0533778f***de844dadc2a4a application/octet-stream 2020-06-06 23:58:21