VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0b18c0e7a612c5184fb017f8aa64c395
SHA1:302fa79eadd5391a513d7f63197da117c2432daf
13312 application/x-dosexec 44% (22/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a940dbf9268780e87a8e4e5c067ae382 application/x-dosexec 2020-05-28 21:00:31
2 a***b6aa***dc1becf4 application/x-dosexec 2020-05-28 21:00:21
3 a9408b5ebdb1fd7b7723efa88fc7cbc4 application/x-dosexec 2020-05-28 21:00:12
4 a***bc6cae311d070b8c3f text/html 2020-05-28 21:00:01
5 Wirecast.exe application/x-dosexec 2020-05-28 20:59:42
6 a93e6e7c3bce68ec7de0fe3d*** application/x-dosexec 2020-05-28 20:59:31
7 a93dea2e8ec3a5205cb3f9b7e2a57268 text/plain 2020-05-28 20:59:21
8 a93cb8b425735e8f72f7aaf52664f7a4 application/octet-stream 2020-05-28 20:59:11
9 a***dcad8d138a25ee6a0b5 text/html 2020-05-28 20:59:01
10 a***fe3917a888a7b355105a application/x-dosexec 2020-05-28 20:58:31