VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0b32e6e6cec889a374a9570f46016b46
SHA1:e60cabf741e411fdd5bb803f9bd80455b6a3e26f
11989 text/html 26% (13/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 STAR-915催眠光线支配新婚夫妇-纱仓まな 纱仓真菜(骑兵).jpg image/jpeg 2020-05-26 01:01:04
2 At.jpg.exe application/x-dosexec 2020-05-26 01:00:52
3 ***bf995e5f189e6d0c9a29 application/x-dosexec 2020-05-26 01:00:21
4 ***d***de6bdb599 text/html 2020-05-26 01:00:01
5 ***edf2cd109c0929d7dd6b306 text/html 2020-05-26 00:59:31
6 6875b0d***36c6d2e7c31f211 application/x-dosexec 2020-05-26 00:59:21
7 ***d1***d24d7bdd5 text/plain 2020-05-26 00:59:11
8 6***23765f1b3691ef343a7 application/x-dosexec 2020-05-26 00:59:01
9 aimp_3.01.976.apk application/zip 2020-05-26 00:58:40
10 ***fdce5a8 application/x-dosexec 2020-05-26 00:58:31