VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0b3addb8a495d3591f23a38dc8e911b9
SHA1:d89d440bcbe2cdc7cee9680cca43de79886a778d
1524080 application/x-dosexec 8% (4/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 8***b47ad***f8b3384 application/java-archive 2020-05-27 12:00:11
2 89348ef5cefeb47e12083dbd3140bd6f application/x-dosexec 2020-05-27 12:00:01
3 ***ec9f5ba8***f text/x-c 2020-05-27 11:59:31
4 893111e5f5c4e5c9a4a0f7c5dc5029a5 application/x-dosexec 2020-05-27 11:59:21
5 Dex编辑器(dalvik字节码编辑器)1.3修正中文美化版_NJ念尘.apk application/zip 2020-05-27 11:59:18
6 892f***b8763ddc0b1200976a5d application/x-dosexec 2020-05-27 11:59:11
7 892e6cd6ff600707cada0b4f1293ffca text/plain 2020-05-27 11:59:01
8 ***bedc8f0e0e2a3dcaaa4 application/x-dosexec 2020-05-27 11:58:31
9 892dd8fb04ea88db6af6dd966f9a0236 application/x-dosexec 2020-05-27 11:58:21
10 892dbb58f3f5d2572eb111713fc2f7b0 application/x-dosexec 2020-05-27 11:58:11