VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 0b4799eecc8de6c4c9546dbe68e0d349
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “0b4799eecc8de6c4c9546dbe68e0d349” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 0b4799eecc8de6c4c9546dbe68e0d349
MD5:0b4799eecc8de6c4c9546dbe68e0d349
SHA1:7da03fd757ca40149d4e27f73550a5d5eed91356
543961 application/zip 8% (4/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 6b23223b8a0e***bbd63c57ce0 application/x-dosexec 2020-05-26 04:00:11
2 6b228f5c59e05405d0d7ced4920e722a application/x-dosexec 2020-05-26 03:59:31
3 6b2221ee81d7a1b4c588dc413ae6f5ee application/x-dosexec 2020-05-26 03:59:21
4 6b21eb99621a65392add8e6f073ec932 application/octet-stream 2020-05-26 03:59:11
5 6b218beb229166c35ab3b527f1e057e6 application/x-dosexec 2020-05-26 03:59:01
6 6b204c4b6e73ac14ae0c9c6fe5233580 application/x-dosexec 2020-05-26 03:58:31
7 6b202cddab888e1aeadb12a6be2fbd90 application/x-dosexec 2020-05-26 03:58:21
8 6b1dbd83afd7f3c96b7d9c*** text/plain 2020-05-26 03:58:11
9 6b1c2d80830a2***cfe99fe application/x-dosexec 2020-05-26 03:58:01
10 SSLTools.exe application/x-dosexec 2020-05-26 03:57:36