VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 0b4e4c64d0446996e5c14cdaf22e3b30
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “0b4e4c64d0446996e5c14cdaf22e3b30” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 0b4e4c64d0446996e5c14cdaf22e3b30
MD5:0b4e4c64d0446996e5c14cdaf22e3b30
SHA1:85c0caffed8a60d26fa7e1381fa1c729f639d0cb
808008 application/x-dosexec 8% (4/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 风铃の猜歌.dll application/x-dosexec 2020-05-27 05:01:45
2 82bc7e***2d0b86c090d5d8 application/x-dosexec 2020-05-27 05:00:11
3 ***b60746e3cef*** application/x-dosexec 2020-05-27 05:00:01
4 82b9e1a***57d98d1deb7 application/octet-stream 2020-05-27 04:59:31
5 82b9b7e***eb0ab2707ef0585 application/x-dosexec 2020-05-27 04:59:21
6 WRFF965C1.jpeg image/jpeg 2020-05-27 04:59:20
7 82b83cf8d42c0d116d1f9858a2cb35d2 application/octet-stream 2020-05-27 04:59:11
8 82b5dfad2a2add7c9cd804d0f7fe8e70 application/x-dosexec 2020-05-27 04:59:01
9 82b4cb1939f9a1466e384344e28cfba2 application/x-dosexec 2020-05-27 04:58:31
10 82b***ad***e9ae5a9a74 application/octet-stream 2020-05-27 04:58:21