VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0bc7796637d5b045e90c0269f2643cea
SHA1:1063041ee8d1b12a070d640afdb731f6b96198bc
97242 application/x-dosexec 57% (28/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 empire_http_rmw1enc_4040.bat text/x-msdos-batch 2020-05-30 11:01:46
2 c82c4d78d283a6c210f2e01e98981b55 application/x-dosexec 2020-05-30 11:00:21
3 c82c4cbb***febf7d906a5b80 application/x-dosexec 2020-05-30 11:00:11
4 c***fec574db4ee244e36 application/x-dosexec 2020-05-30 11:00:01
5 c82afcbe5ae5fd8749ee***d application/x-dosexec 2020-05-30 10:59:31
6 c***58fc33e6f8c50fad2d application/x-dosexec 2020-05-30 10:59:21
7 c***c1c593f72c2a3865487bd9 application/CDFV2-corrupt 2020-05-30 10:59:11
8 c829bcc6573afbcb3b*** application/x-dosexec 2020-05-30 10:59:01
9 empire_http_rmw1_min_4040.bat text/x-msdos-batch 2020-05-30 10:58:37
10 c828a61015f45ae9c156b3ecfc62ea8d application/x-dosexec 2020-05-30 10:58:31