VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0bdae49ec315d5889ca6fc0e0dc7406c
SHA1:bde89c8ad613ac04f51a8d7e2304d8996756da9a
145408 application/x-dosexec 8% (4/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 BIT (78).rar application/x-rar 2020-05-30 13:01:31
2 FSCapture.exe application/x-dosexec 2020-05-30 13:00:13
3 c9c***a3049b1f3193 text/plain 2020-05-30 13:00:01
4 God_Eyes.zip application/zip 2020-05-30 12:59:42
5 c9c8eab7535863bcffa9c6956573aac1 text/plain 2020-05-30 12:59:31
6 c9c64b0f***d7e162 application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:21
7 c9c4cb4b90a9f***d182f6b5 application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:11
8 阿鹏迷你辅助6.2.7.exe application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:11
9 c9c49bafbb*** application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:01
10 c9c3bd0866045cf855d3b74cfe7a204d application/octet-stream 2020-05-30 12:58:31