VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0e715fb6981fb57fb584ec2d92c6c62e
SHA1:17a8574597b0ffb4bdccdca798ae41215e6c796d
133666 application/x-dosexec 71% (35/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 072b5feb6a841836c1eab2eecafc7669 application/x-dosexec 2020-04-07 09:58:32
2 072a4b9ea22d754157c9da924b4d1df7 application/x-dosexec 2020-04-07 09:58:22
3 abdcgusd.apk application/jar 2020-04-07 09:58:21
4 upqjxmac.apk application/jar 2020-04-07 09:58:18
5 07294a3d32***d6f4d3c9b application/zip 2020-04-07 09:58:11
6 07292f3809498bce826b8a8e6e5d1134 text/html 2020-04-07 09:58:02
7 0728f6577777f3cf7b9a9*** text/html 2020-04-07 09:57:41
8 07289f2a12b49819b2c34df8569eb3a4 application/x-java-applet 2020-04-07 09:57:31
9 0725e726b3f7f***b966 application/x-dosexec 2020-04-07 09:57:21
10 07257bd16e9a279474efcd78483b6caa text/x-php 2020-04-07 09:57:11