VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 1.exe
รวมการค้นหา97213ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 3774 ,ไม่ปลอดภัย 93439 。ชื่อไฟล์ “1.exe” 96% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:83c834e95fe8c374e53a0a47d93e9705
SHA1:237a6b07c75531097402ef7075068a237f018af6
684032 PE32 executable (GUI) Intel 80386 27% (14/51)
2 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:ea7a2a6d172e640695c9a117a1069a6a
SHA1:0553e1e589a223ffbe5d385bdee2bcd78faf542a
692224 PE32 executable (GUI) Intel 80386 23% (12/51)
3 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:5e3ac0bad0d04ea5e71d2cc4903e0949
SHA1:cb2565f86eece32b42b06437da210db717d56d0f
655048 PE32 executable (GUI) Intel 80386 7% (4/51)
4 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:fe72dfab919a24c7ed183228aaa466c9
SHA1:1e20022ff61d9133d0a5ffd5b70e675acd8b2faf
937984 PE32 executable (GUI) Intel 80386 31% (16/51)
5 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:e8878bceed302ffaace2fa19bc628780
SHA1:daac85f772b7dc64e6497df4c25ef7649222c678
281600 PE32+ executable (GUI) x86-64 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:6802fcbfe797682b42a392c0374691a6
SHA1:ac7576647e59f3acc0e7c5ca407c9239fa1550c2
2011136 PE32 executable (GUI) Intel 80386 13% (7/51)
7 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:e8cfcbc526bcf6b08bfc038562a8e8d7
SHA1:5af6701611bb86433447d41c74a50dc414f25bbf
73802 PE32 executable (GUI) Intel 80386 43% (22/51)
8 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:64612e91e3039ae23c8786875a5d9135
SHA1:d2b4ed0553338d6a6c9335b88ff1b3259e98fe53
692224 PE32 executable (GUI) Intel 80386 19% (10/51)
9 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:b08591a1566d6b5b35cabb130c6fb633
SHA1:8de2af4b5dcf4dabd7a0f3fe8351dd1ab2a1e6a7
738304 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 1% (1/51)
10 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:f846659798dff97d7a5e4cf29ea3e847
SHA1:2aed7e5451045e8b22309daa526c7c714904004d
323584 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 0% (0/51)
11 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:4ac46e5ff0d13477b249ed487d7daa40
SHA1:44cc05891a83f959513cb5bbb839d5b636428dab
381952 PE32 executable (console) Intel 80386 11% (6/51)
12 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:5eb94fa8f1ed98c17851185ce90e1e4c
SHA1:b7ca852b4e368b775531d8d4e653c0c5c71492af
654470 PE32 executable (GUI) Intel 80386 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:69bf105563a721aad914a393020cf765
SHA1:1351625295495d0a876963a0df66b3e5d544d5b4
658566 PE32 executable (GUI) Intel 80386 29% (15/51)
14 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:401896e309b5a06e8c091aeb0ae62e83
SHA1:8b7ff897632d41f1066e7a802cc7b428bae5f389
684032 PE32 executable (GUI) Intel 80386 31% (16/51)
15 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:351e6b2778ceb924be78b5f721312e20
SHA1:d5d384e4dfab77580b64a91641a209936da8fa8d
684032 PE32 executable (GUI) Intel 80386 33% (17/51)
16 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:4bb24c920a53c591ce81c85c010fad41
SHA1:0fffb7040f2a894e2361faf08864481c2a67bf19
215909 PE32 executable (GUI) Intel 80386 50% (26/51)
17 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:1563d8cdc39b3acf0ec81a777aa3f4da
SHA1:fa4fdf6e7657d1380f4c492b1fad8113555dc6ab
121856 PE32 executable (GUI) Intel 80386 15% (8/51)
18 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:960b618d39321d80e83c02f7ce5add61
SHA1:30d4f8015c1532f700ef7468aa1e366f8831311f
121856 PE32 executable (GUI) Intel 80386 13% (7/51)
19 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:347834b521b6a286e0a8f5dde0b2140a
SHA1:93508ebe6816efda010ce8c8ee2560e94fa45f25
238080 PE32 executable (GUI) Intel 80386 54% (28/51)
20 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:2714f63a58af486310b6d48135eff8ab
SHA1:b2a996337574690b492ac873c4a395c692fdc484
1693188 PE32 executable (GUI) Intel 80386 27% (14/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4860 4861  Next»