VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 102177c4f9d8139c1a6deb9b711d9f31
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “102177c4f9d8139c1a6deb9b711d9f31” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 102177c4f9d8139c1a6deb9b711d9f31
MD5:102177c4f9d8139c1a6deb9b711d9f31
SHA1:b73020c9a0a0635443400ffc972f1c789d3c77da
13033 text/html 42% (21/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 msolui100.dll application/x-dosexec 2020-04-05 12:59:37
2 wget-1.20.3-win32-bit.zip application/zip 2020-04-05 12:59:33
3 e82c090d7e5796b6d78cfc6b285cc909 application/x-executable 2020-04-05 12:59:01
4 e***bffaaf8b23d210455d6c4 text/html 2020-04-05 12:58:41
5 e82b416b1b804526cefebb347b7eafd0 application/x-dosexec 2020-04-05 12:58:31
6 GifCam.exe application/x-dosexec 2020-04-05 12:58:27
7 e***a9f2e9cb7b272fb453f5a7c application/x-dosexec 2020-04-05 12:58:21
8 e82b19e3db54662a3da8fb48f1c8fb54 application/x-dosexec 2020-04-05 12:58:11
9 e82acb5***c88537cdbdbcf98 application/x-dosexec 2020-04-05 12:58:01
10 SK-T远程管理.exe application/x-dosexec 2020-04-05 12:57:51