VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 11.exe
รวมการค้นหา9896ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 417 ,ไม่ปลอดภัย 9479 。ชื่อไฟล์ “11.exe” 95% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:997f4767d2542133164d2f8f38d38f77
SHA1:47cf1829b5888e2367d9459fc3f9a88b2a562961
6128384 application/x-dosexec 6% (3/49)
2 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:b7a8d98cf905c03edce33f42d8d0bb7c
SHA1:3fceb065ce8174efd505bd2ec8f44359d5c66f1b
362539 application/x-dosexec 46% (23/49)
3 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:14c8aa5cb1f937341e72d01ce6298c65
SHA1:4248d3a36ecac951401738d61a789ae81d58b9bf
73802 application/x-dosexec 55% (27/49)
4 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:bbd42379463775cf6d2e66df630d7923
SHA1:4daa25431df47ab500c85077036aa7eea2b37666
19726336 application/x-dosexec 12% (6/49)
5 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:207b1700efd5007a9d761a74ff0dea79
SHA1:23aa66093aac1e500e15aa45ee19a38b24c7f458
6391808 application/x-dosexec 2% (1/49)
6 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:bfdca31a9432c76fcd616065e65791f4
SHA1:a685500eae73693cae71860125813fd60fc8aed3
6113024 application/x-dosexec 10% (5/49)
7 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:d19bea7b0eefa591d3bbaa936c86e2b7
SHA1:69de6f9d1da082738703c1e48e257a1dd838366c
12068352 application/x-dosexec 46% (23/49)
8 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:51d1d2ddeea7dab175e14e6f4b97098d
SHA1:a6c2e6a17ae7947177b70382f179bc64f9d022f3
11296800 application/x-dosexec 30% (15/49)
9 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:8ade57b5c12f0c4f9a95b2ac05b17674
SHA1:3bdc98732030389c0609a18a96d4fd31b1086c5c
404992 application/x-dosexec 0% (0/49)
10 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:5c88798dfba102f354040f608290c4d6
SHA1:75d4e301aff69f20be00ba430c8764905e513bed
15872 application/x-dosexec 0% (0/49)
11 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:b8a909103b493b24efeff73109a53a5e
SHA1:f10735a9a80b42f4292b0bbc18261977b6c2ca65
6397952 application/x-dosexec 2% (1/49)
12 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a2243b00070ec32d8b1f22178f7c55d9
SHA1:ccb80c1fd38f4673c5530d9dfbf86317f49ac364
1439744 application/x-dosexec 40% (20/49)
13 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:c9060d1f60bd8b4a1e576312f158e873
SHA1:641b7e324311f7326f6b1500597c645c985eb30d
6113024 application/x-dosexec 6% (3/49)
14 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:c22351c3dea05e8bb9ed5ccf1dd88b4b
SHA1:a6843a1f99e3ed46e11d301d68836e9a075bdf17
6399488 application/x-dosexec 0% (0/49)
15 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:d32bc73b885d89da56c086308135738e
SHA1:179fe8eaa709de19744a27b9f84d1c1bcb1ba9ee
731912 application/x-dosexec 4% (2/49)
16 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:46e43e5fcab167c16d8d92b810a3b307
SHA1:147113f2c28ff8127cb415f74cb6e9548342aa42
1007616 application/x-dosexec 20% (10/49)
17 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:19dad831ed80f4e031022ed6065e2b2e
SHA1:fc399916286cbab55fd8e0b81146bd9924c95c43
653312 application/x-dosexec 2% (1/49)
18 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:75ec059fb82fe199c65889f095c16831
SHA1:c7d83e06f87df194f4e71973d34fb7e9dd2aa5c1
6114560 application/x-dosexec 4% (2/49)
19 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:3943dc5e4dee041048a0ca789217510e
SHA1:4918483f66c6ea6b940b6de7298199c92f83c42c
6407680 application/x-dosexec 0% (0/49)
20 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:8c1a4e49f5fea2e9052a9ae2eecd5770
SHA1:187a9111f03f1781a0316cb0beb5ad84613ec216
1912832 application/x-dosexec 10% (5/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 494 495  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 OVirtGuestService.exe application/x-dosexec 2020-05-25 08:01:23
2 04ff8b8a085cf0a011c51eb3ac30655b application/octet-stream 2020-05-25 08:01:01
3 [南峰]360蕃蔷-加su器.apk application/zip 2020-05-25 08:00:44
4 04fee250f8a210938db***ff141 text/html 2020-05-25 08:00:31
5 04f366bad4f2668a36fc3c8e77b675e5 application/x-dosexec 2020-05-25 08:00:21
6 04eed144fae9a9596ba5b64371a23585 application/x-dosexec 2020-05-25 08:00:11
7 timg-6.bin image/jpeg 2020-05-25 08:00:07
8 04e9f3b531b3a0f16f39ac7d7adbb966 application/x-dosexec 2020-05-25 08:00:01
9 ***d87d0d***f3662 application/x-dosexec 2020-05-25 07:59:31
10 04e309527b310132ccf8c***c text/html 2020-05-25 07:59:21