VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 11.exe
รวมการค้นหา10063ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 426 ,ไม่ปลอดภัย 9637 。ชื่อไฟล์ “11.exe” 95% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:94d7db6a9875a8e8e309131aa5e3a194
SHA1:5fcbe32310bb3db3386f9e0fc4c6b9efd6e19cce
8192 PE32 executable (GUI) Intel 80386 26% (13/50)
2 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:703f82494fa409add6adc3417c463700
SHA1:f23a0fa05358dd97a84b5d8a3186b3f8b2e21777
3093504 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
3 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:21508d8a135ee5685fd83e26b9f408b0
SHA1:1c99aeceeadd0e05a9f67b85798ff961a6aba640
726532 PE32 executable (GUI) Intel 80386 56% (28/50)
4 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:b0bbe211f057009d0c5a0b8043fedbeb
SHA1:df27051e5af086001e150967acfa1f78aa83803b
90959 PE32 executable (console) Intel 80386 4% (2/50)
5 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:f1974601fa0530c4f438139b2786bcae
SHA1:c9eb0e1f667e8aaae6d68482c1594e278c958f11
52958 PE32 executable (GUI) Intel 80386 70% (35/50)
6 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:432231e492af029c3e5066275b6fbf19
SHA1:6a99cfafcd4aa7e80fbd0151e2c0156fc2e42c42
3172352 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
7 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a7c5b3746fdd4242b76876e10c974a37
SHA1:4caec794691eab0a28db9844f50536330056429d
3246080 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
8 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:aae855d97779bd594f16f596f049c43e
SHA1:cd3e6f9eeae9609be4932e4c1d736a2b73cc81c8
5500416 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
9 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a22ec11b5bc86fd94579a1db5a67c48c
SHA1:46363eae92301842a63d42410b07a1ca22165eee
1115648 PE32+ executable (GUI) x86-64 4% (2/50)
10 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a0e27cc7f20174cc4dfdb1edd506a83f
SHA1:a4e0f8180039310e4377b33998b9acab2520928c
4957184 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/50)
11 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a889fe22ee4183624f5a8af965a7d02f
SHA1:369ad0dd4af9f5e7958dc09cb07ee43e632caa63
18432 PE32+ executable (console) x86-64 (stripped to external PDB) 0% (0/50)
12 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a327a2e3cfbf18666b317cf08a9ea409
SHA1:105bab7ebaa4313b0847f36f6a36af87ac3c30d9
5485568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
13 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:31aec4e2d1c5bcadd99f4519a93e93c0
SHA1:7a58c5d08810b851d49979e2ab3a08056c28fe2d
5481984 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
14 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:d9c45c627a0e5be1ee849e14dc53dbb7
SHA1:4e7356f171ede4f28bd269e49369d4bf4925cbe1
7246 PE32 executable (GUI) Intel 80386 62% (31/50)
15 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:b6a1255481e7377f54cc54aa1647c67d
SHA1:176fefbc0756ed54e17a551a24c7a2fea8fc8b88
5468672 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
16 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:a505676d347c97ce8a1c3d18b3da424f
SHA1:7539d478add60f998a406a693f408213413614be
1513472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 22% (11/50)
17 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:b6497621015c6580fc2820e8c8ad2df2
SHA1:61e55bb27c698e0bb597b1f2120cd486dbbb446b
5490176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
18 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:2a0b0b6e3d08cc5904e0997898b453d1
SHA1:32d40e45d16d26858562621202166e320bdc2320
1385984 PE32 executable (GUI) Intel 80386 (stripped to external PDB) 8% (4/50)
19 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:5e498f6452a13f82385963965e4935b4
SHA1:2e8bcbc0b2950e1369573f1eaea6ee8283c96dc4
5475328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
20 ชื่อไฟล์: 11.exe
MD5:88185cc2f9460d579fa1b505d19bd332
SHA1:68c882b43636c59d53a4712ddbb9253faf1200b2
5486592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 503 504  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01