VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: 11.scr
รวมการค้นหา47ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 46 。ชื่อไฟล์ “11.scr” 97% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:321266a3dddda65ef2e2dd2f10ed96dc
SHA1:22f44ae98c7c12ed9b887a115194103d0f13d9a3
3645440 application/x-dosexec 8% (4/49)
2 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:5c4bf197dea309261995d5a4b4aef759
SHA1:20715bf530b440271315113bbd2625982bb40d10
410112 application/x-dosexec 11% (5/43)
3 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:ad9eea96614510acb5acc549e1189107
SHA1:09d5fef96d9e6025c2b247509159dcf5f2bacff6
499712 application/x-dosexec 12% (5/39)
4 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:6b329fd59815e1a480837a2e432ef5ca
SHA1:bbec6b96519a89748e655cfded0b37f8971803df
188416 application/x-dosexec 2% (1/39)
5 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:3115847bbfc7dfa9a1c96a02a5384919
SHA1:c1f64532fb48a2778624e52ef32420ccf72b3371
237568 application/x-dosexec 33% (13/39)
6 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:3115847bbfc7dfa9a1c96a02a5384919
SHA1:c1f64532fb48a2778624e52ef32420ccf72b3371
237568 application/x-dosexec 5% (2/39)
7 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:f2187c09cf95f50f57c8ef93a938f1cb
SHA1:dd842ceda75c8f291d8f4aee84f289d45fdbba5c
2631235 application/x-dosexec 5% (2/39)
8 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:ec425bd8a79a4395e055af969dcf900f
SHA1:8667af69adea23268c142d38f9644af0c7f881b4
1466378 application/x-dosexec 16% (6/37)
9 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:c3e558484c415b108f9f3e654c0a9e14
SHA1:74c0cc0ecf7390d282e62fae2496f517fcfe9ab0
77824 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 25% (9/36)
10 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:6223b50f993c3610c45091270ce6524e
SHA1:cd8814f9cd161fb2263bece55e898ae89c56d2c9
220672 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 8% (3/36)
11 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:c1de0267f702baffd58692be34c1caf7
SHA1:63efe208393d80dd84780e1728265d1323ad5622
119296 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 5% (2/37)
12 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:55d5e5458450dd6514bd36b26507d62d
SHA1:83edc607d0c8a375803b4bfd4b25c8d63de287a8
847933 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 59% (22/37)
13 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:2988e5713c2a110726f1ca5268fd1cb3
SHA1:0b4630d09594e86e2aac324be6f9a2bf4e80d011
286312 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
14 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:cb6bcc650c3bfbb8348e4137217425fa
SHA1:508d1f6ec67f3583bc550df22347db555d428bda
93053 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 63% (23/36)
15 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:004d7447392a786d0d3a6c67f5e2ed0a
SHA1:5937a0550c3bae7060086177c65bc5973b0f36f9
93053 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 66% (24/36)
16 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:0177a04d073a8097215d6946289488c2
SHA1:6ce90eb2d9743c1b3f615c3b6d433cc54b32a098
142162 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 58% (21/36)
17 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:dbe2dfc2c397f30e1f6d34a21c2cceb0
SHA1:20ff17a73aa8cf6b17dffac2027c28034af2c622
142162 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 58% (21/36)
18 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:c6a4289fa9488a508f51a63645ba8408
SHA1:a35437d94184c0eae3c2e1ea192459470670bcdf
291300 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (14/36)
19 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:1c0a5ecf6cb812e496d9f7d854878dbd
SHA1:82e162bdb338ad1843ac89ee5ec5147a42f6bd8f
467869 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/36)
20 ชื่อไฟล์: 11.scr
MD5:ceafee3149368f2a9dcaf2ef1c9fe510
SHA1:489451e7657e8d8bcb63325b24bf18b1a86bcd59
184832 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
   1 2 3  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 77.exe application/x-dosexec 2020-01-24 19:58:47
2 9e26b***d***d78d application/x-dosexec 2020-01-24 19:58:11
3 9e***b256011cf1ea6936ba1 text/html 2020-01-24 19:58:01
4 9e246***e39c7d933f2760 application/x-executable 2020-01-24 19:57:41
5 regbak.exe application/x-dosexec 2020-01-24 19:57:40
6 9e***bf5c***3 application/octet-stream 2020-01-24 19:57:31
7 9e***d8ca***d46435c3a text/html 2020-01-24 19:57:21
8 9e236d75b7abac08353e2ca4a0beac10 text/html 2020-01-24 19:57:11
9 9e2364d2da8ba974225a0b801593e26c application/x-executable 2020-01-24 19:57:01
10 9e23213f7***bd*** application/x-dosexec 2020-01-24 19:56:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号