VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 123.exe
รวมการค้นหา22125ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 992 ,ไม่ปลอดภัย 21133 。ชื่อไฟล์ “123.exe” 95% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:7dc19d8c7ea9cd60130c6bf459d9232d
SHA1:8e81e3b170b1be7b7397354673d86090136a7867
19456 PE32 executable (console) Intel 80386 4% (2/50)
2 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:41489967d50c20f54496a44a69308c33
SHA1:f642ced02465b044bd6a0e345ada63f137912227
335872 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
3 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:dd6e7b41f4f7ae1703445c4c0aefd2fb
SHA1:706dca9435171b659cc5bdf1d4d9c0d85a1c40b6
1412096 PE32+ executable for MS Windows (GUI) Mono/.Net assembly 0% (0/50)
4 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:fcc0da30fb9fff770436b0baf3328d65
SHA1:04fe44ce9693de28bda650ee72c685f2861102c9
100584 PE32 executable (console) Intel 80386 8% (4/50)
5 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:735079d17d36e61568ef6fdc8af6de7b
SHA1:1e5a9765aea979f9d3f43573ac96fd3a509f5851
17920 PE32+ executable (GUI) x86-64 (stripped to external PDB) 22% (11/50)
6 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:b9c71f32bb9b96ac77917631191ddfc8
SHA1:ad2dbe3fccc1bfd138159440c59125d47716fc6b
73802 PE32 executable (GUI) Intel 80386 44% (22/50)
7 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:73e7ca27eccd88a2ae57ad83e9a671ec
SHA1:03869cc1c7cb3f4da8b06c69a325aefa55ef838d
2679808 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
8 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:a9180e49ed6b6a0db5c5f3184611bebc
SHA1:133f9146be8edc89328daedd7913f6c923127306
1061576 PE32 executable (GUI) Intel 80386 8% (4/50)
9 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:f1c89961bf5e89e2c680c92d8910a2fa
SHA1:a01ec2281ee490ef8eaf58681ace704e1858a315
205312 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 0% (0/50)
10 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:2257f89d24e42109fa749a3391948dab
SHA1:87c45252ebaad6f113afa3579d0fdc8af4243d00
757760 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (10/50)
11 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:ccffd9f7aa6b33dea58cfb38d4abb667
SHA1:d2a28950d5d16b7ceb64117b77b39cefba65595d
1091072 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 26% (13/50)
12 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:27e730f36988ea21ff2012421ba9cb41
SHA1:c918f7ee2e3c5541f2ed0c9560879690a04d1f06
1342048 PE32 executable (GUI) Intel 80386 26% (13/50)
13 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:b33e601b1d29fa105c1026ad62f85947
SHA1:1bc86f4ca7f26772acabadf0d54fc44c227d1108
221184 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
14 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:4c4b761871e87d6604a9a8a989383319
SHA1:dc6e915ac15d6403bcd899de9f21f405cdf1b549
759808 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
15 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:6acf8aff737cf851e5429cf251fb04aa
SHA1:5618264f9443239594caeb9cdf5ec027f329f36d
176640 PE32 executable (GUI) Intel 80386 22% (11/50)
16 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:f3efd5dcd1194fbd485e414af00dd0b1
SHA1:ef1ab5cb246119867a0d04afa64a12a976570366
311296 PE32 executable (GUI) Intel 80386 32% (16/50)
17 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:a98b78786c1e0b08d584840c35de3704
SHA1:134e115f43a7937664e2f1689c1ddb50ac463ab6
5484032 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (5/50)
18 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:d6522288e15cdf7414aec9d632cb5e65
SHA1:84137cf7da3776c22a9e889fc3af0421ddc32742
5492736 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
19 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:ba984c72237108db6cba473e33ff3084
SHA1:cc54d48af8ffa762ebd1c8367ecb17920a6bfda2
471040 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
20 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:4bd5e098496867dda13b14db1bb73b1b
SHA1:02c9f56d236ab1b434ed4b6030255e176fc057f8
1019904 PE32 executable (GUI) Intel 80386 22% (11/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1106 1107  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01