VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 13.exe
รวมการค้นหา1360ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 44 ,ไม่ปลอดภัย 1316 。ชื่อไฟล์ “13.exe” 96% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:d859895e08219e1f3a2ec9645caeea40
SHA1:dc805b690ce8f6c4c2a8a0e42fbfbc89631c9e3e
2885120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
2 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:25a9c9a95513348787fb77787acb53f0
SHA1:0ac20ce5506937233fd0b9869d8a58dc470dfea6
3255296 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
3 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:a616852eb8919d6f810e74eea6bc13ab
SHA1:d8bef00e704bc2a9cb0a17d71019c002430cc937
5507072 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
4 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:bde5ab92037e81ccc3332da4209ca851
SHA1:15583ec09b5d9b1445341ed99ae86a6739877d5a
4974080 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/50)
5 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:56f687bb137fe7485a81524a68c22635
SHA1:629da171db7fab5e92ac808b85b784aa7436c698
5485568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
6 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:5f415a4b464812342e1e3d26d9389a42
SHA1:97b6bd0d103b377b33e07473a2d6ebfd15e063da
5474816 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
7 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:7516257fbd82ccaa5389315ccd2e3fba
SHA1:b612540847800f2ef5335d356b4b30900cac1fa1
5463040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
8 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:e1136bb7b6749b7ee0c8366ffc2a3985
SHA1:cd26e12b92f54fa21088b3394b7c1a445d543a4a
5491712 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
9 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:ac66f46d0a20eb8eac3b9e71161ff95c
SHA1:e1c38bc45060271ff106eabd77a731205526c107
5468160 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
10 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:7637fb1e5dc0030109b1b68b66a24b9a
SHA1:815a100379ae0a29909ccd5f817dc05f49a1b443
5492224 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
11 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:3c67aba1a8d42048dbfc92c75cd91cd8
SHA1:60ee36ffc8f5c8f84e3175ade6280da899922c21
5481984 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
12 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:3f322a07fb863ec62d57fa7a973a5d34
SHA1:23dd44f0e9c641465316c4092b32d34f3623692e
16384 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (10/50)
13 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:de23e5533276ca2da5840284be41ca41
SHA1:76947c50bb181eff1beb7f4655e1448803cdd77b
5490688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
14 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:feb47bc66449f5ad15a17acdbff483a2
SHA1:6096ec0ed9e627aa43caf61af3584f09faee3e1c
5488640 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
15 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:43d41199204b4d802ed71c8ea5b15af0
SHA1:d91edecff2f7f6912f5fc62cd4c4ee2819041c76
312832 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 4% (2/50)
16 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:a7e3a4b4ddf5db997cbb8174ce24da73
SHA1:c59e02ceb0c09dc914c8bc98c76d1e7f83be2589
272384 PE32 executable (GUI) Intel 80386 14% (7/50)
17 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:0fff2e376170678d7fddd58fdb0de8cc
SHA1:de24e77c0d206cfbb7c0ea5e3c46934805994c03
5501440 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
18 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:fc73cdee844f5e6464ddf358d531cc18
SHA1:ca3f9a951b52f4f20acd101821afa8e4edb94a2a
5475328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/50)
19 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:f38f12b4908c603e6fb3a14d08bd5cca
SHA1:128d2b189a08b4896f4a16e11716480269557759
5481984 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
20 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:9658d68fbaa9cff925fe5c92613b3451
SHA1:b3e3531ed197f4b11ee951d8cdc58d44f3da8220
5562368 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67 68  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01