VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 13.exe
รวมการค้นหา1269ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 34 ,ไม่ปลอดภัย 1235 。ชื่อไฟล์ “13.exe” 97% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:993218890823ef4d5b1c4203267c9d09
SHA1:1e35a1b5789a86d47de5cd856c0a30fbfe267045
1155705 application/x-dosexec 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:7641298bf495ce5f9e824096c9da33d4
SHA1:34cc6e5bfbc751227a7f2dacae548b55cdf592e5
11264 application/x-dosexec 26% (13/49)
3 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:8a6a84b9db5e8dff1f3d7a75d072ccd2
SHA1:8af06d042f525d5936fcc8de9b546d6d99cc783e
5916416 application/x-dosexec 6% (3/49)
4 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:b49539677fc84a9ccc8be3e1a0f226c7
SHA1:5f7db23f40ef96eb99c332e4bf35e5b0f09de21a
5910784 application/x-dosexec 4% (2/49)
5 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:7cacafc8e78d3b86826599577ca9909d
SHA1:21d48c3b1c99625929b0a15cc094c94a0cb976a9
5917952 application/x-dosexec 8% (4/49)
6 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:5148bd2c6c45025181dc1a4751b8fe96
SHA1:9e074a7bfd36cb0549070a13fc9bb0c0a602597b
5908736 application/x-dosexec 4% (2/49)
7 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:ae16e39adc38fb35fbcaa6fd2304d9ab
SHA1:3dd1e18e9a702ba892bc618aaf4ac8b54b601da1
5921536 application/x-dosexec 6% (3/49)
8 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:21c5ee86228e567b002d058ad5c07249
SHA1:863892e3bf461b788ac9aba9a646a8c16840df8b
5906176 application/x-dosexec 6% (3/49)
9 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:47f0a57f775e7517fe815ad1c469323b
SHA1:d833afc0e4ced95a780785960fea0f0352b89f35
5922560 application/x-dosexec 6% (3/49)
10 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:6c9c93e82d08d0c2c0f6d45dea1313c4
SHA1:6da4beaac71c6f10491798baf378753358c6a77f
5937920 application/x-dosexec 10% (5/49)
11 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:e25c33957a8f147c8dee5f4b18769574
SHA1:0ef42c33f3f15d99dd35a64aae1b437dd2e63dbc
5933824 application/x-dosexec 8% (4/49)
12 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:d8638f5d8926203778c7db160e0f2f7f
SHA1:0e3d281f4ba57eed852faedc979a252b9f1be8bb
4565248 application/x-dosexec 6% (3/49)
13 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:816212eba0e5c23f0881b246108310b2
SHA1:db0a1e11a79837780f295a175f51f11834fb277c
5927168 application/x-dosexec 6% (3/49)
14 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:4f596d59a67ad12dbf9f839a04d4dc18
SHA1:18a3e06f31f5d97da6c202f298b0e9e8eb254bb3
5926912 application/x-dosexec 8% (4/49)
15 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:f84edc8f91ae2fdd3d3c577fecaed26b
SHA1:1d6bfd0536c220cf8ab3c12094aa5cd698ba23ac
5922048 application/x-dosexec 10% (5/49)
16 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:3874ffcef91cedf9555941fcf68d6fcd
SHA1:508d6949483cf2dc78796160be97a40cfa8bb03b
5920512 application/x-dosexec 8% (4/49)
17 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:a395f35c4c8778bb78d81d376f26df56
SHA1:165cd5fe113624dc8513f1861cd67b655a2fbd4a
5928192 application/x-dosexec 8% (4/49)
18 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:c292fc39f2c0df8f135c6b283f252be0
SHA1:761735cc718e7f349cdc84d653f173d30351da44
6097152 application/x-dosexec 6% (3/49)
19 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:790fb56694bcb0383b770ab2b73c11b8
SHA1:b673acdb550ad9659d3cd856c6e390d95124f68a
5917952 application/x-dosexec 6% (3/49)
20 ชื่อไฟล์: 13.exe
MD5:3b131ce95c99b63dd4a34052f414fc38
SHA1:cede2b2f8f8118255079a889d530d183cd601c25
5922048 application/x-dosexec 6% (3/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63 64  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b***b***f37f5635e text/html 2020-03-28 11:59:01
2 b18bbe5572cf2ee6778d30449bc7dbe6 application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:21
3 b18b7d1dc***fd421c160 application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:11
4 b18b7a00d***f52993f92dcd1d application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:01
5 b18b197901dbfbf18d96e1b743e46edf application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:41
6 b18b180f6d***f25dea06 application/octet-stream 2020-03-28 11:57:31
7 b18b0c6c9da39f3b6b5ad8fcadc10b51 application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:21
8 b***9d***45a application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:11
9 b189e7c***8013a042ce1 application/octet-stream 2020-03-28 11:57:01
10 b188fac872c5b91fa228d6d68136a566 application/x-dosexec 2020-03-28 11:56:41