VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:19983152bc549fce8c2fcab04a133cd0
SHA1:ab8e9d87074c2f7b8464fbc02c6f933a9faf0d0e
344101 application/x-dosexec 34% (17/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 IP高精度定位v1.2.exe.exe application/x-dosexec 2020-05-25 09:01:34
2 wncdclg32.dll application/x-dosexec 2020-05-25 09:01:15
3 nbcmp.dll application/x-dosexec 2020-05-25 09:01:05
4 client6.dll application/x-dosexec 2020-05-25 09:00:41
5 0abb311bdf69a5b90c1b7c508c6b6e53 application/octet-stream 2020-05-25 09:00:32
6 0ab1***f application/vnd.ms-excel 2020-05-25 09:00:22
7 bs.dll application/x-dosexec 2020-05-25 09:00:21
8 0aae***5fe0dd91ffdf9f0c application/octet-stream 2020-05-25 09:00:12
9 安卓文字表情制作器v1.2.3.rar application/x-rar 2020-05-25 09:00:03
10 0aacf***e412626df8faf text/html 2020-05-25 09:00:02