VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 2.exe
รวมการค้นหา37463ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1072 ,ไม่ปลอดภัย 36391 。ชื่อไฟล์ “2.exe” 97% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:49b922924bc0e14e73c690e73d50fa05
SHA1:76b60e4e858685c33d3c1370630547873cc35c80
7168 PE32+ executable (GUI) x86-64 35% (18/51)
2 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:0c74a294a5f69a1464ab1d4c9469f17a
SHA1:ce659e38de23c5beac3466e2dc17468a31780c1a
1165312 PE32+ executable (GUI) x86-64 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:511718e69adc9208845f20203a468b8d
SHA1:714b347939c59597ad4eab069b4f9271aba39951
851968 PE32 executable (GUI) Intel 80386 23% (12/51)
4 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:1ea9b0faf8103cdc1e102a36036fe2b9
SHA1:088465b9ddf931fa8e6f09fff2d32e561ed0a693
783872 PE32 executable (GUI) Intel 80386 19% (10/51)
5 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:067f28c1aec8627675e5359697c8d67d
SHA1:7f63d847e969435e6a108871054a9786aea5aa95
712704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 21% (11/51)
6 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:067f28c1aec8627675e5359697c8d67d
SHA1:7f63d847e969435e6a108871054a9786aea5aa95
712704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 21% (11/51)
7 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:1d0f222ad591d8f56431d4de6456c772
SHA1:74605cc42cf7cdbee4507c8525453afcc0f20d10
2347008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/50)
8 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:f21c8128637dc4f046695b143acd22f7
SHA1:938c7fdccb48ae71b770a4bb16ea24f1e9f4e9c9
2993152 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
9 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:fb143f8f15189effd7346d32f3453f09
SHA1:bb17401b10e736f8350d6ed32a2221acb87723cd
1359872 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (10/50)
10 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:a1dccb3cad93391e6d14e1284cff8319
SHA1:24d2a1698d9e8637387afdf5c7a65e97bcd56664
2921472 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
11 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:bdf3d0349e66e2313add92ee8b6f0ffe
SHA1:8928750b989339fd0fe8cb8522888f1afc22433f
654840 PE32 executable (GUI) Intel 80386 38% (19/50)
12 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:2f50717c67ea1d0954964d73d039c674
SHA1:b18f5472728f0f1a2f4d55563a44512ea99abaa6
143360 PE32 executable (GUI) Intel 80386 62% (31/50)
13 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:4958a8063a83bb80cf959af7d13b9619
SHA1:79c8f8e2a9461cf49668ed9f6eb3077b7f6fd796
823296 PE32 executable (GUI) Intel 80386 26% (13/50)
14 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:fe5c13234e66af39ff919e036d3a2e63
SHA1:bf51aa47ed95a079534cdc025bc673d7cec6305c
91648 PE32 executable (GUI) Intel 80386 36% (18/50)
15 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:abf9f4fff450b6954a9f95bf05f97946
SHA1:88fad7ed47cd4492f2156f83cf4be5804693c5fd
1822802 PE32 executable (GUI) Intel 80386 28% (14/50)
16 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:875f2eebac385c8d09d9863e39dcb52f
SHA1:3d8d021660d21339f4f2ad2b5f3a477a03b7625e
281088 PE32 executable (GUI) Intel 80386 68% (34/50)
17 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:875f2eebac385c8d09d9863e39dcb52f
SHA1:3d8d021660d21339f4f2ad2b5f3a477a03b7625e
281088 PE32 executable (GUI) Intel 80386 68% (34/50)
18 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:eba38346b66304d1e46e76128ca8f22f
SHA1:8ad7efddddc1ab64a3ee30ec9abc1bc29dea7a5d
777216 PE32 executable (GUI) Intel 80386 34% (17/50)
19 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:a76f7681571052eba3f717f7c54648a1
SHA1:fcc75224b0018446678b689a8c48fa7558b419fb
114464 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 48% (24/50)
20 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:3ee32e798296c2719e5bfdeb56de72a3
SHA1:ab97e867c026ef10a70b74f436459445a9a8304e
11776 PE32+ executable (console) x86-64 6% (3/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1873 1874  Next»