VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 241ceddf06a3ef3c0b1a55f2c4ce3976
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “241ceddf06a3ef3c0b1a55f2c4ce3976” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 241ceddf06a3ef3c0b1a55f2c4ce3976
MD5:241ceddf06a3ef3c0b1a55f2c4ce3976
SHA1:8bdf3eabe5766f4aabf21817a96af3b3c60bffc4
295424 application/x-dosexec 53% (26/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 vmde.exe application/x-dosexec 2020-04-03 21:59:32
2 bdf5eee6c6e7f1717ce3563e8c29193e text/html 2020-04-03 21:58:21
3 bdf***ad665***d48 application/x-dosexec 2020-04-03 21:58:11
4 bdf324168b9ebb6f2f***d00 application/x-dosexec 2020-04-03 21:58:01
5 方力论文助手.zip application/zip 2020-04-03 21:57:47
6 bdf24c929fef3f1b8c873061ee845fc0 application/x-dosexec 2020-04-03 21:57:42
7 bdf***0d7cdb2bebd3e266 application/x-dosexec 2020-04-03 21:57:32
8 bdf10cecbd57ee8cf8602adde5c4ae28 application/x-dosexec 2020-04-03 21:57:22
9 bdf***dc050aba4c31327d916 image/jpeg 2020-04-03 21:57:12
10 bdef848b63b1e69a856e8ef0b98394d8 application/x-dosexec 2020-04-03 21:57:02