VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2420d994f762fbee2647e04349a2b211
SHA1:0fddec114cd32a1d003867bfc038186e8162dd2f
32547 text/html 34% (17/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b***b***f37f5635e text/html 2020-03-28 11:59:01
2 b18bbe5572cf2ee6778d30449bc7dbe6 application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:21
3 b18b7d1dc***fd421c160 application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:11
4 b18b7a00d***f52993f92dcd1d application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:01
5 b18b197901dbfbf18d96e1b743e46edf application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:41
6 b18b180f6d***f25dea06 application/octet-stream 2020-03-28 11:57:31
7 b18b0c6c9da39f3b6b5ad8fcadc10b51 application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:21
8 b***9d***45a application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:11
9 b189e7c***8013a042ce1 application/octet-stream 2020-03-28 11:57:01
10 b188fac872c5b91fa228d6d68136a566 application/x-dosexec 2020-03-28 11:56:41