VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2440ef91ed717d0dcb3c0692c7a3bd0c
SHA1:f5a4741e0ec1bcb5a259244e5394235afd6080b5
741376 application/x-dosexec 55% (27/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 洋果扫描王 1.0.0.apk application/zip 2020-07-06 07:00:55
2 74a0eb2***418e6e29296a text/html 2020-07-06 07:00:31
3 10倍绿毒登6器.exe application/x-dosexec 2020-07-06 07:00:28
4 749c***d45b8ad9bbd64ab0a text/html 2020-07-06 07:00:21
5 [綜漫]自從我承包了大黑貓這財迷!.zip application/zip 2020-07-06 07:00:19
6 74993d09d8f3c2ec0098309e1d0789ca application/x-dosexec 2020-07-06 07:00:11
7 74******ed13ba application/CDFV2-corrupt 2020-07-06 07:00:01
8 ***a6266be3***b3 application/pdf 2020-07-06 06:59:32
9 7494c871af3e8eae69cde***e8f text/html 2020-07-06 06:59:22
10 7492dc74270c97cbe3fd1dd3da93a68d text/html 2020-07-06 06:59:12