VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2f51897511d524c68cd4d256b6e2a7dc
SHA1:b249550a40424fe6c03792d160ea5b18b44cfb13
37888 application/octet-stream 65% (32/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ietabhhcj_downcc.zip application/zip 2020-04-03 07:00:55
2 a***7c955e29da6d6d4c08 application/zip 2020-04-03 06:59:31
3 a50c8***ce9813df23502a5 image/jpeg 2020-04-03 06:59:21
4 a***03c1d25***d text/html 2020-04-03 06:59:11
5 绅士 免费绅士游戏直播盒子破解版3百主播房间.zip application/zip 2020-04-03 06:58:41
6 a502d677a3c***bbda16d80 application/x-dosexec 2020-04-03 06:58:41
7 a***fa***d4fad268a14 application/x-dosexec 2020-04-03 06:58:31
8 a5004ae34fe1fdf083c9c93ac8f570d0 application/x-dosexec 2020-04-03 06:58:21
9 ntleac.exe application/x-dosexec 2020-04-03 06:58:19
10 a4fa***182fb346a1ef52e5 application/x-dosexec 2020-04-03 06:58:11