VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 3.exe
รวมการค้นหา21208ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 455 ,ไม่ปลอดภัย 20753 。ชื่อไฟล์ “3.exe” 97% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:4c2443a8731abd1857e5be209c99b0f2
SHA1:91f5da477ef02ffaf516d585cc2c9006381578d5
134656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
2 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:708ee0e8f9087dd22e21a5c1b0eaa511
SHA1:a8477f303d3fb645718371c4b05c4cc1e9376c55
3193344 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
3 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:419273cf32ff9d9fc4c26c0ef274e391
SHA1:8ebff33ad79d7ecf0e374e5ea2c48ee9433eea27
2940928 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 4% (2/50)
4 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:77e39c6c5dc4e49cfd81555ee4472213
SHA1:ac97f2aa389f5202c65e7a8bb1bdedd7f8ca6140
800016 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/50)
5 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:77e39c6c5dc4e49cfd81555ee4472213
SHA1:ac97f2aa389f5202c65e7a8bb1bdedd7f8ca6140
800016 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/50)
6 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:10cc5f4505dda94d82cf7c52b71354f5
SHA1:2d2e6c4b9e71176a5936dc7ab7e3d263fc6c8324
73802 PE32 executable (GUI) Intel 80386 50% (25/50)
7 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:62f27806be8a5f88f523f432e0c4050f
SHA1:2a9a3f8b54210562e0cd14c9f7d454517239833c
42440 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 46% (23/50)
8 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:33bedf1d7de29c50ddab0fbaee18f124
SHA1:b4bb99507572d258c4d84d09632a1209ebec69ae
11776 PE32+ executable (console) x86-64 4% (2/50)
9 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:39a9a136635e39acbff05a0753776e37
SHA1:1529a7d7cbc2ac187da52280ff33020d9f15fa29
592896 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 18% (9/50)
10 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:d5e4a2719ea9649adf3f2351361d6b7b
SHA1:fd0049d425e93c157859b76c42f7e02bb24370a0
358912 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (5/50)
11 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:c27d0a409265c832b6d4663c3223a16c
SHA1:f0b09b1dfe2d8a83875b17769462a75be0423ae2
59392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 42% (21/50)
12 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:2f15da98fd7a1c2d61ef5021fd748bd5
SHA1:29628c4011798a265b8f097c8892a7ddfdc07734
537923 PE32 executable (GUI) Intel 80386 44% (22/50)
13 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:4e6ec0513733203a41b9976775effc7c
SHA1:2f0c221640cdd38d9187f922f8b331534fe9bb07
1031680 PE32+ executable (GUI) x86-64 0% (0/50)
14 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:e9bd65747869505e0d3b7982a386ad29
SHA1:17d42fa2ee9570876d4d4cab98c319921f8f28da
811008 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (10/50)
15 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:69677edea13b4584590d8c8d9145a41b
SHA1:ea2a40e2554a26cc4b8fb70df3353bf618fed9a8
106496 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
16 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:21d6bf3f825e475f7134a2d9b32bdcb8
SHA1:6f3196a75933d4f69c0403924f14113a059ed262
811008 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (10/50)
17 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:8c97bbfb446fd239fc66a7a7794ee87e
SHA1:2dce047d1850969afaf2f2b9877c0e252bf0e385
90112 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
18 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:b57ed7abafa662265fd6651e35d05bdb
SHA1:2a385e811c37e37c65f4b62e9b2ff9c66d0cad74
45056 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
19 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:7c72f3e7655273ab7065cdc53af4b471
SHA1:4f8cc1eff04f800210800ff5af9caadc951b6e93
7680 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
20 ชื่อไฟล์: 3.exe
MD5:2074d2f6ae8001457c564c42d945daf3
SHA1:ae78479a489fef39cb6d0f7d56488f62ec22c1d9
38912 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1060 1061  Next»