VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:355b18dac4afcb68f79c01b6cd182a74
SHA1:00a9404afb2db0ff23b716d6be4b5640d897b422
344102 application/x-dosexec 32% (16/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 7efc1e***f***a97d text/plain 2020-06-04 19:00:01
2 7efa8dd16c***cf5a70d804 text/html 2020-06-04 18:59:31
3 7ef74da1415d5e1b***bd425 text/html 2020-06-04 18:59:11
4 7ef2cbee6caee739d3e54b2ace132f50 text/rtf 2020-06-04 18:58:31
5 7ef***f7fe***c55 application/x-dosexec 2020-06-04 18:58:21
6 7eee6f***d537*** application/x-dosexec 2020-06-04 18:58:11
7 7eed148865aff019d1ad13011f81856b application/x-dosexec 2020-06-04 18:58:01
8 7eec055fdcca0e4b42c4c023cf22785e application/x-dosexec 2020-06-04 18:57:31
9 7ee9e73754e0b***a014c975 application/x-dosexec 2020-06-04 18:57:21
10 7ee9393d430995f20b6c***f31d text/html 2020-06-04 18:57:11