VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 360se.exe
รวมการค้นหา509ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 203 ,ไม่ปลอดภัย 306 。ชื่อไฟล์ “360se.exe” 60% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:2e00e834a212c30156a17a744ca54783
SHA1:f2f76096f43103c14131d0e22f1f1ba83289c95a
1757864 application/x-dosexec 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:88e40380040a3e8f3f1b844a1644e1d9
SHA1:eb62e793f5007bb7d15c6818260ef346ed0247d5
1313600 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:327fc9853c22826dd496f168451d693c
SHA1:85affc97ee1f434b1bd2792e857244102ca5eb28
1757864 application/x-dosexec 2% (1/49)
4 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:295012c22f1b6df86b518504f3077009
SHA1:ace5c784a7314c1c1895d99e7eb7ebd0fe0c53ad
1757864 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:295012c22f1b6df86b518504f3077009
SHA1:ace5c784a7314c1c1895d99e7eb7ebd0fe0c53ad
1757864 application/x-dosexec 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:fa6390bd607d7a417a45b0e94d3a1a5b
SHA1:e13161f95b53174df06572857c75d22f980a8aea
1757864 application/x-dosexec 0% (0/49)
7 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:61f1d9241ad95df13d5d1131cf0f8385
SHA1:56a2021ae49778a60d0ce5540244e4af334fcfab
1194144 application/x-dosexec 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:32ee173dd196cf618069e0a52c5a3abe
SHA1:d8df5a9dfb654c5e93e4b4fa6a5489429b2d0f17
1722024 application/x-dosexec 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:32fcadeb563c20d3b033d32a16630929
SHA1:2d5f05ac36422f35b08ddd50baa46140a73124bf
1722352 application/x-dosexec 2% (1/49)
10 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:31baca365c7875b8224a5b2f846f7caa
SHA1:e8d950c031c55f21a46bfd94cd5f70c00e3aaa29
1592496 application/x-dosexec 4% (2/49)
11 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:795805b66de7e86120741d9971b6e3dc
SHA1:feb6515756b3d9ed39a0ea92eaa90250ac2bc2e7
1592496 application/x-dosexec 4% (2/49)
12 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:20a542f734d3eccd3e1653b91491497f
SHA1:b19f02d98b57050fe28fe938c584322fe8c2950e
1592640 application/x-dosexec 4% (2/49)
13 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:67a6cdb8b601d77b5b43667c509e9949
SHA1:8619ced2f2d1187b77cc95cf43fa0a6da7a44c63
1583776 application/x-dosexec 4% (2/49)
14 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:74c993734faacaed5bd0dac68c9298b4
SHA1:0856e39956e0bc86b19bfdce22d183a1ae25724c
215552 application/x-dosexec 57% (28/49)
15 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:67a6cdb8b601d77b5b43667c509e9949
SHA1:8619ced2f2d1187b77cc95cf43fa0a6da7a44c63
1583776 application/x-dosexec 4% (2/49)
16 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:dd60384f9ac000b6de388f9048703e58
SHA1:c2e6adbfe8ef7459c2ef33b911c0b4f47fbdaf03
1583776 application/x-dosexec 4% (2/49)
17 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:c9d46f17a5cca7b775717f198a99c55a
SHA1:a707485f876eaa55374235899e6aef8f6a17aa97
1583776 application/x-dosexec 4% (2/49)
18 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:c9d46f17a5cca7b775717f198a99c55a
SHA1:a707485f876eaa55374235899e6aef8f6a17aa97
1583776 application/x-dosexec 4% (2/49)
19 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:27b8a44fd76a1e5b5e20be87a24f1d60
SHA1:d2fb6678afb7cd1dbdaca9627495aa87bfe9b5b4
1190400 application/x-dosexec 4% (2/49)
20 ชื่อไฟล์: 360se.exe
MD5:27b8a44fd76a1e5b5e20be87a24f1d60
SHA1:d2fb6678afb7cd1dbdaca9627495aa87bfe9b5b4
1190400 application/x-dosexec 4% (2/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 26  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ***d61ac15e4f2a9dbd592c2c40 text/html 2020-06-04 22:00:21
2 ***c1f4bc8adb4574ba898997b4 application/octet-stream 2020-06-04 22:00:11
3 83614cb8ab27a5f79***f2 text/html 2020-06-04 22:00:01
4 ***e8d633b4f89c4f091c4ca9 application/zip 2020-06-04 21:59:31
5 ***e***e406b33c application/x-dosexec 2020-06-04 21:59:21
6 835bd94a4f597379b8ecf40bbda4de00 application/x-dosexec 2020-06-04 21:59:11
7 835a***d8f4607e043ab3b9c4fb application/x-gzip 2020-06-04 21:59:01
8 835a3b***f34d7a8c8f86e8a6a application/msword 2020-06-04 21:58:31
9 ***cab101777d4c623d412c4 application/x-dosexec 2020-06-04 21:58:21
10 8355d67bdfcc***d8cad637 application/octet-stream 2020-06-04 21:58:11