VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3f7ffa8267b2758f1986c16571b601a8
SHA1:c15a41e550bb4f218388e9acbed4ed499c6679f9
181632 application/x-dosexec 48% (24/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 皇冠0424v1.exe application/x-dosexec 2020-06-05 06:59:58
2 90e6929698ef6a0df8f83f24f1f97418 application/x-dosexec 2020-06-05 06:59:31
3 90e5fbbf***fe9666959d6cde application/x-dosexec 2020-06-05 06:59:21
4 90df9b9d652cf2dce353e2c1a60aa82c application/octet-stream 2020-06-05 06:59:11
5 90df***a13d1cb6552f5589ffe text/plain 2020-06-05 06:59:01
6 ***d***d364ebcc0fb application/x-dosexec 2020-06-05 06:58:31
7 90db8d3dd***6e3c0bea08a3 application/x-dosexec 2020-06-05 06:58:21
8 90d7b869f3e4e599920bdde*** application/x-dosexec 2020-06-05 06:58:11
9 90d75c0ffeabe4fdef6812138f8b98d0 application/x-dosexec 2020-06-05 06:58:01
10 ******514591c application/octet-stream 2020-06-05 06:57:31