VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4191a5d5ecbd5c13e92d890122ad2540
SHA1:c529a821356c116cea5bffe9da7a1a201233c87d
120211 application/x-dosexec 59% (29/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 5ea2f3cea0960000d80fb6e9d18b7725 text/html 2020-04-01 22:59:41
2 5e9f982268bfc3bf972816f6d23c6743 application/x-java-applet 2020-04-01 22:59:21
3 5e9c1683f29243bc8ad***c application/zip 2020-04-01 22:59:11
4 5e9b2e842cbb1af669e502facec87c68 application/zip 2020-04-01 22:59:01
5 5e99042b4fd01ca7ec8cb81c6b45d931 application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:41
6 5e98bdcca6f055e4202004eebdeb0a36 application/x-java-applet 2020-04-01 22:58:31
7 5e***c13cbd149765f89a7 text/html 2020-04-01 22:58:21
8 5e9706d4f90f5deafa85eb095f5e3410 application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:12
9 5e94e8ed54bfc7e327f9db54dd0cc89c application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:01
10 5e***aeeff829660c8bd21de image/gif 2020-04-01 22:57:42