VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:470dbc0eab5d606fa68b86638d7c64c0
SHA1:cc8e9a7a0fbd6b532c58b942b1c9d3d56a5e7d5a
662972 application/x-dosexec 73% (36/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 KMSpico.exe application/x-dosexec 2020-04-09 09:01:02
2 速即收银系统.exe application/x-dosexec 2020-04-09 08:59:56
3 PDFXEdit.exe application/x-dosexec 2020-04-09 08:59:42
4 39067e8556a5a9***497c1 text/html 2020-04-09 08:59:31
5 39066d65d8bd8***c0731d9b application/zip 2020-04-09 08:59:22
6 3***af***b74cd1709a application/zip 2020-04-09 08:59:11
7 3903029e05c3bc024eaa3d860d8591f8 application/x-dosexec 2020-04-09 08:59:01
8 ***fcafc6eac51dcbd0d8a672ab application/x-executable 2020-04-09 08:58:41
9 IDM-6.33.2.rar application/x-rar 2020-04-09 08:58:34
10 3***faa35d***c30 text/html 2020-04-09 08:58:31