VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 4c932681e5e96b5c5f4455580ac1cda1
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “4c932681e5e96b5c5f4455580ac1cda1” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 4c932681e5e96b5c5f4455580ac1cda1
MD5:4c932681e5e96b5c5f4455580ac1cda1
SHA1:a3378821b9adfb494070c6209b7a0748fe2787ce
534016 application/x-dosexec 51% (25/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 Proxy Leecher By X-SLAYER.zip application/zip 2020-04-03 11:00:38
2 acd1f***7a77ff2176c8f900 application/x-dosexec 2020-04-03 10:59:21
3 acd***cc13d9e5e6b1e1916dfc5 application/x-dosexec 2020-04-03 10:59:11
4 7z.exe application/x-dosexec 2020-04-03 10:59:07
5 Proxy Leecher.exe application/x-dosexec 2020-04-03 10:59:05
6 acce4fc65fb345f0a30a8a361fcc9eb7 text/html 2020-04-03 10:58:41
7 accb4b7b773d4af***dc789ef0 application/x-dosexec 2020-04-03 10:58:21
8 acc1b***0ad8 application/x-dosexec 2020-04-03 10:58:01
9 acbe26f85aa3c57af72329f663ce6e8d application/pdf 2020-04-03 10:57:41
10 Reg3.reg text/plain 2020-04-03 10:57:37