VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4d968078918e94ba7497e33db5bfeae6
SHA1:2c2703c72c4c11ad1749bdfdd71c770940c494ae
28864 application/x-dosexec 61% (30/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 XYShellExtension64.dll application/x-dosexec 2020-06-01 09:00:33
2 firewalld text/x-python 2020-06-01 09:00:29
3 08c2d6887a8057031f1ada9dae998b40 application/x-dosexec 2020-06-01 08:59:31
4 ***e***c3c69ab076 application/x-dosexec 2020-06-01 08:59:21
5 08ba7c7f5***d5acd8fbe8b text/plain 2020-06-01 08:59:11
6 08b8613b4c73b97e9ce5ad25c6e42df0 application/x-dosexec 2020-06-01 08:59:01
7 08b7acaf3b2e1fa***fb3e2b5 application/msword 2020-06-01 08:58:31
8 08b7***f6f5670ee14ba3f0 application/x-dosexec 2020-06-01 08:58:21
9 08b6dcd74049c4701ab9b81b70cd8a2a application/x-dosexec 2020-06-01 08:58:11
10 ***c674e18e3c98941f2d58455 text/html 2020-06-01 08:58:01