VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 5.bin
รวมการค้นหา38ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 37 。ชื่อไฟล์ “5.bin” 97% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:0d77b21fb6bde09a5d16cbaf771b5dbb
SHA1:aeea5af2730d3b443c33b082924c0f26d027690e
95480 application/x-dosexec 14% (7/49)
2 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:0031ecf69df6131c4b380d83e0cf0573
SHA1:7940844390de46f555a4829368f62ad46ddb2ecb
169727 application/x-dosexec 53% (26/49)
3 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:a2baa51e8537ee05e1427dd6305823cb
SHA1:a78e08efc91838c147655466fef0deb35a8d261b
524288 application/x-dosexec 71% (35/49)
4 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:4d76d4c33332e332cedb7c40d27b00fe
SHA1:f6f995a8ead602c3042b93de24aee31b176266cb
319488 application/x-dosexec 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:4d76d4c33332e332cedb7c40d27b00fe
SHA1:f6f995a8ead602c3042b93de24aee31b176266cb
319488 application/x-dosexec 16% (8/49)
6 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:ef148622ba0ac71f418e2fb7816ad72f
SHA1:c7b9175322c71fc66a45b4d7d9d0e2c36b6d871d
225280 application/x-dosexec 73% (36/49)
7 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:3f9bae9cf102b16e07c4ac801694e1a9
SHA1:7da310b8df568c629cc2ba929f0c3bb7b982cb87
143360 application/x-dosexec 63% (31/49)
8 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:31fc3c1bc41f72e11a2e54afd911e90c
SHA1:45fa17a378c85d54612b1eaed1fa805d27e8f75e
114688 application/x-dosexec 73% (36/49)
9 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:62ac57d35ed4020e976ff5d5fcae224c
SHA1:dde457d3cb6d5608c1ee8a41cb1d5a8a5d174fd8
89604 application/x-dosexec 63% (31/49)
10 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:db4c131ac56fad11a78863b011608a8b
SHA1:6635b8dfc1d3071d94adc3015cf62bbe6ba1b3ae
1447424 application/x-dosexec 40% (20/49)
11 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:3f11c42687d09d4a56c715f671143a58
SHA1:8657909d4c3b14c63129e38d05d3845a90c57bf8
537088 application/x-dosexec 61% (30/49)
12 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:7aa95cd651076c00de99f94c5dfe70e3
SHA1:da56ce8ddb0e06b401277cf475f5f4984426aa18
399888 application/x-dosexec 44% (22/49)
13 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:19833badc99e8dcc8625ee751f38debe
SHA1:ae06e845a793870ffd91869cc55fd46771a9c999
329656 application/x-dosexec 38% (19/49)
14 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:54060c61e912762d6758dfa79b522a66
SHA1:b539a698afa6df3145a1aae1c7a01a4d7fc8d6e8
286724 application/x-dosexec 44% (22/49)
15 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:d855f2f84285f647f0297d9d194ef794
SHA1:d45c3465c100accc3468ab863a598f648b48aa41
239620 application/x-dosexec 51% (25/49)
16 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:aa38da7554c23a0f6ccdb0dd28f33dee
SHA1:064a0131c294905e3f477e3353796066e770347f
281880 application/x-dosexec 42% (21/49)
17 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:a77a3e7fd82e48684284ebdf1970cab5
SHA1:5e5ba2f4228295da8256df351979012098a2558d
68096 application/x-dosexec 40% (20/49)
18 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:6c37db5c915b192c6502afb8ad0a6a21
SHA1:e639b05082cc6b9e61d12cbc28ca11a63041b567
337949 application/x-dosexec 40% (20/49)
19 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:8245474e068842225b0f35cd4dfefa27
SHA1:74f9c82712e375e5eddb51c861d4d82e822b3f2c
153604 application/x-dosexec 59% (29/49)
20 ชื่อไฟล์: 5.bin
MD5:6fa39af86ea2bb47a0b346ed2bbfc196
SHA1:04efe289236d3b3987715fbc51a91d57ef6d5e64
141824 application/x-dosexec 44% (22/49)
   1 2  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 win32.dll.lnk application/octet-stream 2020-04-04 00:00:28
2 c092e9***f94622b4 application/x-dosexec 2020-04-03 23:58:11
3 c0906d37795ffae5b***c070 application/x-dosexec 2020-04-03 23:58:01
4 c09069c1a***bba6e49d application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:41
5 c***e7ff6a81df0e402678 application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:31
6 c08e69996e8***a92885dd95 application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:21
7 c***e0bc63df7e*** application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:11
8 c08d4a284dedade5017982f9a0fdfc79 application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:01
9 c***be781ccd0d50dcdf6c56 application/x-dosexec 2020-04-03 23:56:41
10 c0891e0d8a94af3c9f0cb*** application/x-dosexec 2020-04-03 23:56:31