VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:579182bdd9007f20e4f9d9d0df83c1e0
SHA1:63cba4c383a681c876ad689e55bc5001cf9128d8
1339776 application/x-dosexec 57% (28/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 6b23223b8a0e***bbd63c57ce0 application/x-dosexec 2020-05-26 04:00:11
2 6b228f5c59e05405d0d7ced4920e722a application/x-dosexec 2020-05-26 03:59:31
3 6b2221ee81d7a1b4c588dc413ae6f5ee application/x-dosexec 2020-05-26 03:59:21
4 6b21eb99621a65392add8e6f073ec932 application/octet-stream 2020-05-26 03:59:11
5 6b218beb229166c35ab3b527f1e057e6 application/x-dosexec 2020-05-26 03:59:01
6 6b204c4b6e73ac14ae0c9c6fe5233580 application/x-dosexec 2020-05-26 03:58:31
7 6b202cddab888e1aeadb12a6be2fbd90 application/x-dosexec 2020-05-26 03:58:21
8 6b1dbd83afd7f3c96b7d9c*** text/plain 2020-05-26 03:58:11
9 6b1c2d80830a2***cfe99fe application/x-dosexec 2020-05-26 03:58:01
10 SSLTools.exe application/x-dosexec 2020-05-26 03:57:36