VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 5a177559f9c872b338f5dbefe91a4f80
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “5a177559f9c872b338f5dbefe91a4f80” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 5a177559f9c872b338f5dbefe91a4f80
MD5:5a177559f9c872b338f5dbefe91a4f80
SHA1:1a9040dc8100bd2fac2b540bd9fa8455f8f7cc3f
135168 application/x-dosexec 55% (27/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 Restorator_V3.9.0.1793_Chs.exe application/x-dosexec 2020-06-04 11:01:36
2 长久复古·品牌.exe application/x-dosexec 2020-06-04 11:00:17
3 734b4945bc3d***e956bdf3927a application/x-gzip 2020-06-04 10:59:31
4 734a0e36a0b4da1fcbb06816a1344db1 application/x-dosexec 2020-06-04 10:59:11
5 734a01b2f8b3fba7cab90e3f7c4dec7f application/x-gzip 2020-06-04 10:59:01
6 7348b***b75884e9ba1f5c750 text/html 2020-06-04 10:58:31
7 7347d75127baf8ff33dde8e58a7a8614 application/x-dosexec 2020-06-04 10:58:21
8 ***a3740698a7e6e1a64d580310 application/x-dosexec 2020-06-04 10:58:11
9 7342f9ac73c5ce***fa458a application/x-dosexec 2020-06-04 10:58:01
10 7***d30ae6c898adebd3f0 application/x-dosexec 2020-06-04 10:57:31