VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5a185d11b11e52b1d249abff90aaa012
SHA1:83a0c57dbf7dcef9bd83b406c1e6fa9a798f0995
2170880 application/x-dosexec 12% (6/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 caacb9649c7b***d4a22bdd45c application/x-dosexec 2020-05-30 14:00:31
2 稻壳阅读器安装程序.exe application/x-dosexec 2020-05-30 13:59:58
3 caaa975d7bf4952bd5dd695ade33f1da text/plain 2020-05-30 13:59:31
4 caa90309b9bb671454a2d*** text/html 2020-05-30 13:59:21
5 caa8c***baeb***bfd60 text/html 2020-05-30 13:59:11
6 caa8745df5785fec5be6ecb9687456d3 application/x-dosexec 2020-05-30 13:59:01
7 caa5df44461ad2fd1c9cae260bb13707 text/plain 2020-05-30 13:58:31
8 caa55666f59850f6b***a4bc2c application/x-dosexec 2020-05-30 13:58:21
9 caa2b89f56b0e19***c8749 application/octet-stream 2020-05-30 13:58:01
10 caa272bbabcbf927***c5c1 application/x-dosexec 2020-05-30 13:57:32