VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 5a1e40c3f6c2d19b9528cdf8c594dde5
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “5a1e40c3f6c2d19b9528cdf8c594dde5” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 5a1e40c3f6c2d19b9528cdf8c594dde5
MD5:5a1e40c3f6c2d19b9528cdf8c594dde5
SHA1:f2aab47ce8287ace539164aafe473292b1c0021b
973208 application/x-dosexec 20% (10/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 upupw.rar application/x-rar 2020-05-27 13:01:54
2 BabyMall Limited1.pdf application/pdf 2020-05-27 13:00:31
3 nisonews.nfo text/plain 2020-05-27 12:59:50
4 4H2A9371.JPG.pezi image/jpeg 2020-05-27 12:59:45
5 8a0c056b2f5***d7078c application/x-dosexec 2020-05-27 12:59:31
6 8a09e001581b2c44*** text/html 2020-05-27 12:59:21
7 8a***bcd24d8fda826b324752f text/plain 2020-05-27 12:59:11
8 8a***ce8a1303bd2e3e2dc606 application/x-dosexec 2020-05-27 12:59:01
9 [瑞德西韦推广[吉利]在中美最敏感的这件事上.安倍到底啥意思?.png image/png 2020-05-27 12:58:57
10 [瑞德西韦推广[吉利]全美重启后迎[黑色里程碑" 第2波疫情正在路上?.png image/png 2020-05-27 12:58:47